De geheime agenda van de neoliberale politiek

Ons land is altijd met betrouwbaar dijkwerk, vooruitstrevend werkklimaat en grote gezelligheid en vrijheid ten opzichte van drugs, feestvieren en gezellig klompen dragen wereldberoemd geweest. Er werd algemeen in deze lijn gedacht dat we ook democratisch gezind zouden zijn waarbij gelijke rechten voor alle burgers gegarandeerd zouden zijn. Mooi niet, naar steeds meer blijkt.

Het valt recentelijk steeds meer op dat de varkensterreur van de xenofobe, racistische bevolking in Nederland langzamerhand tot algemene houding uitgegroeid is en doorgedrongen op alle niveaus, werkplaatsen en tevens het nieuwe visitekaartje van Nederland naar de rest van de wereld aan het worden is.

De giftige evolutie van het sociale klimaat naar openbaar en gratuit grof schelden, bedreigen, intimideren, terroriseren van burgers, vooral tegen minderheden gericht, is zeker niet uit de lucht komen vallen. Deze xenofobe ontwikkeling is zeer helder aanwijsbaar direct met de opkomst van Wilders en zijn PVV begonnen. En naarmate zijn onbeschoft en racistisch gedrag in het parlement steeds verder groeide is het de norm voor onze samenleving geworden tegenover de spastische onbenullige passiviteit van de rest van de zogenoemde volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, die of  bang voor Wilders zijn of stiekem instemmend hem zijn gang laten gaan in het geleidelijke verzieken van het sociale klimaat in Nederland.

De Fransen hebben een bekende uitspraak dat elke soort politiek uiteraard zijn geheime agenda heeft.

Na al die jaren mooie make-up praatjes over “bezorgde burgers” en dergelijke neoliberale bagger en troep voor goedgelovigen is de waarheid niet meer te verdoezelen dat we in Nederland te maken hebben met een bewuste xenofobe, terroristisch aangelegde racistische stroming die door de neoliberalen onder de sociale structuur van ons land als bom neergelegd is en waar extreem-rechtsen met hun aanhang en sympathisanten binnen het staatsapparaat de regels van het sociaal klimaat met geweld willen laten bepalen. Het ongenoegen van de “bezorgde burgers” zouden ze anders op een heel rustige en vriendelijke, beschaafde manier kunnen uiten, op de manier waarop de anti-Black-Face-protesteerders het mooie voorbeeld geven.

De huidige xenofobe terreur van de ultrarechtse PVV-aanhang is een bewuste poging om de Rechtsstaat en de Grondwet in Nederland te doen vernietigen. Enkel hun eigen bruine wensen zijn geldig.

Hoe is het anders te verklaren dat het staatsapparaat in de hoedanigheid van politieambtenaren stilstaande en volkomen rustige protesteerders tegen Black Face, in Nederland zeer populair als Zwarte Piet, met groot geweld steeds afvoeren en opsluiten, terwijl de xenofobe, racistische, extreem-rechtse activisten alle gelegenheid krijgen hun gal, bedreigingen, seksuele- en moordverwensingen ongestoord uit te schreeuwen, oftewel burgers te intimideren, terwijl de politie haast niets tegen dit geweld doet?

Tenslotte geven parlementariërs zelf aan Wilders zijn gelijk om ze nep-parlement te blijven noemen wegens hun inactiviteit tegen de golf extreem-rechts xenofoob geweld. Passiviteit in dergelijke zaken is gelijk aan steun voor de weer opkomende xenofobie en extreem-rechtse gevoelens na de bekende bruine geschiedenis in het Europa van vorige eeuw.

Wie de lessen uit de geschiedenis niet getrokken heeft zal steeds dezelfde fouten herhalen.