De dagelijkse keuzes van een buschauffeur

Op enig moment heb je je rijbewijs gehaald en mag je eindelijk datgene gaan doen, wat je altijd al willen doen, je droom komt uit, je mag bij Arriva eindelijk aan de slag als buschauffeur. Wow, wat kan het leven toch mooi zijn. 

Dan ben je al een tijdje aan het rijden en alles gaat goed, natuurlijk hier en daar een relletje met dronken passagiers maar die komen op elke lijn voor en dat is meestal aan het eind van de avond, wanneer het toch al niet druk is, dus dat wordt met een soepel woordje opgelost en de dronken jongelui gaan snel hun hok weer in. 

Maar toen kwam het grote-buschauffeur-spook opeens op zijn weg: de Boerkawet. Want hoe moet een buschauffeur – die nog nooit problemen heeft gehad met enig persoon die vervoerd wil worden van punt A naar punt B – nu omgaan met deze nieuwe wet? 

Meneer de buschauffeur in het Limburgse Stein belde de politie om de draagster van de nikab uit de bus te laten halen. En nu is het anti-Islam-feest in het rechtse roddelkamp pas echt begonnen; de ene site maakt het nog ‘mooier en spannender’ dan de andere, maar vooral hulde aan de chauffeur is overal te lezen. Schande, zou ik zeggen!  

Volgens een Arriva-woordvoerder is handhaving van het Boerkaverbod geen prioriteit, daar men als busvervoerder de plicht heeft om een ieder te vervoeren. Tevens zou de chauffeur hierop aangesproken zijn, maar natuurlijk zullen we hier niets meer van horen; ook niet of meneer tijdelijk op non-actief gezet gaat worden of administratieve taken te vervullen krijgt.  

Nu weet ik niet of u werk heeft en dat er huisregels zijn, maar ik werk dus en als ik me niet houd aan de regels van mijn baas, ondanks wat de overheid besloten heeft, dan kan ik mijn biezen waarschijnlijk pakken. Het probleem van dat een werkgever zich niet houdt aan de uitvoering van een wet, is zijn probleem, echter de werknemer zal toch de opdrachten van de baas moeten uitvoeren, buschauffeur of niet. 

Los van het feit wat de chauffeur heeft gedaan en op welke partij hij heeft gestemd, gaat het natuurlijk over de roddel en achterklap van de rechtse roddellectuur op het internet. De Dagelijkse Standaard – je moet je wel afvragen wat voor standaard hier bedoeld wordt – die is meteen duidelijk als hij over de moslima spreekt: “ … Vrije Westen-onvriendelijk gewaad … “ en “ … tuigkledij … “

Beste Tim, zo spreek je niet over de kledij van een vrouw en zeker niet over de vrouw zelf. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik ga voor het gemak er van uit, dat je ook getrouwd bent en stel je voor dat ik allerlei onbeschofte taal over je vrouw zou bezigen, dan zou je ook woest zijn, zeg nu zelf. Dus waarom kan je je fatsoen niet houden over een moslima en haar kledij? En aangezien je rechtse roddel vriendjes spreken over Salafisten, dacht jij natuurlijk: “Dat woord doet het goed, doe ik het ook maar.” Grote jongen hoor! En ondertussen maar je geslijm over het heldhaftige gedrag van ‘de dappere chauffeur’ – zoals jij hem noemde – en dat er nog meer gaan volgen. 

Dat laatste, mijn waarde Tim, dat moet ik nog zien, ik wacht met jou in spanning af, wie de sterkste is, de werkgever of de werknemer. Daarnaast wil ik je nog wel even wijzen op het volgende: “ … Ondanks het verbod kan een reiziger met een geldig vervoersbewijs niet worden gedwongen het voertuig te verlaten, daar het bedrijf een vervoersplicht heeft,  schrijft Arriva … “ Tenslotte, stel dat jij passagier was van die Arriva-bus en je zou met de bus naar je werk moeten en de chauffeur zou de bus stilzetten om te wachten op de politie, wat had jij dan gezegd: ik blijf ook wel wachten of opschieten want ik moet naar mijn werk? Stel dat je de bus had genomen om naar het ziekenhuis te gaan omdat je vrouw lag te bevallen, wat zou je dan doen?  De busmaatschappij had een duidelijke werkbare afspraak met zijn chauffeurs, die zich daar aan moeten houden, wet of niet! 

Maar alsof het belangrijk nieuws is, gaat het roze krantje natuurlijk ook nog olie op het vuur gooien en moet ook een artikel schrijven over Angela en haar nikab in de bus van Arriva. Als je dan ziet, waar daar geschreven staat, daar lusten de honden echt geen brood meer van; de ene opmerking nog erger dan de andere en soms denk ik bij mezelf hoe dat ze die onzin hebben kunnen verzinnen. Laten we het maar niet hebben over het niveau van het artikel dat boven de opmerkingen is geplaatst – juist om de opmerkingen uit te lokken – echter het zicht op die opmerkingen is al erg genoeg. Dat zulke onzin bij elkaar verzonnen kon worden, maar vooral ook nog gepubliceerd mag worden op een open site in dit land. 

Maar als ik dan toch maar een zin er uit mag halen, dan is het deze: “ … En jawel hoor een autochtone bekeerling, die zijn het fanatiekst … “ 

Ik zal aan het grote licht dat dit heeft geschreven niet vragen waar hij of zij de wijsheid vandaan heeft gehaald; het zal wel weer van de lokale-roddel-en-bullshit-patatzaak zijn geweest waar meneer of mevrouw een keer de klok heeft horen luiden, maar het klepeltje is zoek. Het is net zo iets als een andere zin die ergens op dit soort ‘fraaie sites’ staat te lezen: “Bekeerlingen zijn de fanatiekste Salafisten”. Jongens, jongens, ik dacht dat de Donald Duck bij de huisarts al jaren oud is, maar jullie lezen ze nog steeds. Als die broekmannekes toch willen laten zien, dat ze toch nog wat op de Ambachtsschool hebben geleerd, dan noem eens een keer het rapport over Salafisme van het Verwey-Jonker Instituut van enkele maanden terug. Bibi Berenschot schreef over het rapport: “ … Salafisten zijn conservatieve moslims die religieuze teksten zo letterlijk mogelijk interpreteren, om een zo zuiver mogelijke islam te krijgen. Vaak worden ze als een gevaar voor de Nederlandse samenleving gezien. Maar de meerderheid van de salafisten wil niks ingrijpend veranderen aan de samenleving en sluit zich er ook niet voor af, blijkt uit het onderzoek. Ze proberen juist steeds meer een middenweg te vinden tussen hun geloof en de maatschappij … “ 

Het is te hopen dat dit soort schrijvers op roze sites ook eens naar andere literatuur grijpen om en niet alleen de goedkope lectuur bij de lokale benzinepomp.