De argumenten voor het Griekse referendum, door Yanis Varoufakis

Er circuleren heel wat verhalen over wat de Griekse regering precies heeft gezegd tijdens de Eurogroep van 25 juni. Grieks Minister van Financiën Yanis Varoufakis heeft daarom zijn toespraak op deze samenkomst met eigen commentaar gepubliceerd op zijn blog:

De samenkomst van de Eurogroep van 27 juni 2015 zal geen moment van fierheid worden in de geschiedenis van Europa. De minister (van de lidstaten van de Eurogroep1) weigerden in te gaan op het verzoek van de Griekse regering om de bevolking van Griekenland één enkele week uitstel toe te staan, waarin zij met Ja of Neen zou antwoorden op de voorstellen van de instellingen2 – voorstellen die bepalend zijn voor de toekomst van Griekenland binnen de eurozone.

Het idee zelf dat een regering zijn bevolking zou raadplegen over zo een problematisch voorstel van de instellingen werd met onbegrip bejegend, zelfs met verontwaardiging die aan minachting grensde. Ik kreeg zelf de vraag: “Hoe kan je nu verwachten dat gewone mensen dergelijke complexe aangelegenheden kunnen bevatten?!”

(….)

Wat mezelf betreft, besluit ik het volgende:

De collega’s, die hebben geweigerd de lopende leningsovereenkomst nog enkele weken te laten lopen om de Griekse bevolking de kans te geven in vrede en rust te overleggen over het voorstel van de instellingen – vooral gezien de hoge kans dat zij deze voorstellen zullen aanvaarden (in tegenspraak tot het advies van onze regering) -, hebben voor altijd de geloofwaardigheid beschadigd van de Eurogroep als democratisch beslissingsorgaan, dat niet alleen een gemeenschappelijke munt maar ook democratische waarden deelt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be