De afrekening

De samenleving politiseert en polariseert vrolijk verder. De PVV eist dat alle joodse instellingen zwaar beveiligd moeten worden, want de overheid is verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dat is een kerntaak van de overheid, roept vandaag, 9 maart 2010, kamerlid Joram van Klaveren, die hierover een motie wil indienen. Dat ook andere religieuze en andere instellingen worden beklad en vernield en hun vertegenwoordigers worden bedreigd met geweld is geen thema voor de PVV. Over echte Nederlanders die met bierblikken naar moslima’s gooien, of bestuurders en burgemeesters die worden bedreigd zul je de PVV niet horen. Het is de taak van de overheid te zorgen voor de veiligheid van íedere burger en maatschappelijke instelling en omgekeerd moet de burger de overheid daarin te steunen. Niet bij de PVV. Voor hen worden alleen hardwerkende Nederlanders, joden en zijzelf bedreigd, en de overheid moet het voor hen oplossen.

Het is de zoveelste poging van de PVV om het racisme gericht tegen niet-westerse allochtonen en moslims politiek aanvaardbaar te maken. Want die vertegenwoordigen de islam en zijn dus schuld aan antisemitisme, want de Koran staat bol van de antisemitische verzen. Dat ook de bijbel bol staat van antisemitisme en dat veel christenen en ook humanisten eeuwenlang ook niet vies van waren en zijn van jodenhaat, is geen onderwerp. Alleen de islam is antisemitisch en onderdrukt ook vrouwen en homoseksuelen. Het staat allemaal in de Koran. Nederland wordt geregeerd door de priesters en wetenschappers van het anti-islamisme van de PVV. Er zijn geen instellingen die zulke kwalificaties verlenen, maar gelukkig is er de Partij, die zulke kwalificaties graag verleent en deze, zodra ze aan de macht zijn, zelfs tot standaard en wetgeving kunnen verheffen.

Bedreiging is een politieke investering. Wilders wordt al jaren bedreigd en al jaren zwaar beveiligd. Hij is daarmee het schoolvoorbeeld geworden voor eenieder die zich bedreigd voelt of waant. Als je je bedreigd voelt vanwege politieke opvattingen waarin velen zich kunnen herkennen, dan geeft dat status, macht en geld. Als iemand Wilders bedreigt of als Wilders zich door benoemingen of uitlatingen van docenten of rechters bedreigd voelt, heeft dat tegenwoordig nieuwswaarde en worden er kamervragen over gesteld. Wilders is de politicus die nooit vrij kan zijn, want zonder bedreiging of het zich bedreigd voelen kan hij niet bestaan. En wanneer je bedreiging wordt geaccepteerd, dan mag een derde het oplossen, zeker wanneer je een maatschappelijke functie bekleedt. Een mogelijke dialoog tussen bedreiger en slachtoffer om een conflict te voorkomen, dat bestaat niet. Je kunt je alleen tegen bedreiging beschermen, met volharding in vooringenomenheid, bewaking, een bunker, beveiligers om je heen, screening, wantrouwen, en politieke processen.

Antisemitisme, dat bestrijd je in Nederland blijkbaar met racisme en vreemdelingenhaat, wat door Wilders en aanhangers ‘realisme’ wordt genoemd en daarom volgens hen niet als racistsich of xenofoob mag worden aangemerkt. Volgens de doctrine van de PVV en hun mediavriendjes worden naast Wilders alleen joodse instellingen bedreigd door ongewenste buitenlanders, de islam en moslims, want alleen de islam is antisemitisch en dus zijn alle ongewenste buitenlanders die moslim zijn automatisch antisemitisch. Immers, er bestaat geen gematigde islam. De aanwezigheid van moslims en niet-westerse allochtonen wordt ongewenst gemaakt omdat hun aanwezigheid zoals alles in onze maatschappij politiek is geworden, zoals Rob Wijnberg helder beschrijft. Het heeft iets van een sektarische beweging, die in alles alleen nog een voor of een tegen ziet en alleen nog bevrijding vindt in de alomtegenwoordigheid van de leider. Het is een volks conservatisme waarin het goede afrekent met het kwade, als je het volk maar niets in de weg legt en de overheid zich beperkt tot ordedienst die handelt in opdracht van de gekozen leider(s).

Gathering of Eagles
A demonstrant bij een tegendemonstratie van 'Gathering of Eagles' tegen een demonstratie tegen oorlog op 15 september 2007, in Washington, D.C. (Creative Commons)

Moslims liegen als ze zeggen geen kwaad te willen doen, beweren Wilders, zijn PVV en een obscuur clubje van bevriende islamofobe bloggers in de VS, zoals Pamela Geller. Moslims zijn allemaal mogelijke sleeper cells van terroristen, zoals GW Bush, Rove, Rumsfeld en Wolfowitz en consorten ons eerder wijs wilden maken. Maar in de tijd van Bush keken weinigen ervan op dat het allemaal politieke spin was, mensen bang maken om zo wetten en maatregelen te forceren die het beeld van legitieme macht en controle bevestigen. Het lag er allemaal dubbeldik bovenop en was politiek en maatschappelijk gemakkelijk te bestrijden. In Nederland ligt dat anders. Het debat vindt niet plaats in de Tweede Kamer of in de uitgaven van de gevestigde media, maar op Internetfora en in de commentaren bij artikelen en multimedia. Daar zwalken dagelijks figuren rond die iedereen die twijfelt aan de goede bedoelingen van Wilders beledigen, schofferen, intimideren en bedreigen. Ook al is er geen massa-imigratie of islamisering, je mening telt toch mee. De vrijheid om te zeggen wat je vindt en wilt, ook al staat dat haaks op de werkelijkheid, laat staan redelijkheid.

Wilders speelt heel handig met de sentimenten van verongelijkte en ontevreden mensen, die hun mening graag kwijt willen maar vinden dat er niet naar ze wordt geluisterd. Er vindt geen enkel debat plaats tussen hem en andere politici of vertegenwoordigers uit onze maatschappij. Zijn politieke richting wordt louter bepaald door de populariteit van meningen in de media en de peilingen. Wilders hoeft niet zelf te zeggen dat hij een hekel heeft aan moslims en immigranten. Zijn aanhangers doen dat voor hem, zodat hij kan zeggen dat hij namens het volk spreekt. Ondertussen krijgen de door Wilders, god en vaderland uitverkoren medestrijders het hersenspinsel dat ‘islamisering’ heet op de agenda van gemeenteraden, het Europarlement, de Tweede Kamer, de regering, de Provinciale Staten en straks ook de Eerste Kamer, en als het aan Wilders ligt ook in de rechtbanken. Want zijn waarheid is dat de islam een fascistische ideologie is die verboden moet worden en links de handlanger die moet worden uitgeschakeld. Wilders lijkt hiermee goed op weg. Ook voor Donner, Binnenlandse Zaken, is vandaag de dag het hebben over ‘islamisering’ geen taboe meer. Iedereen is straks net zo bang als Wilders, omdat het moet.

Moskee beklad in Castres (F) 2009
Moskee in Castres (F) beklad met racistische leuzen en swastikas, 13 december 2009 (Creative Commons)

Racisme  tegen moslims wordt als legitiem ervaren door veel aanhangers van de PVV. Islamieten zijn in hun ogen immers antisemitisch, en dat is de overtreffende trap van racisme. Antisemitisme heeft tot doel de Joden volledig uit te roeien, niet slechts hen als minderwaardige en lagere wezens te zien. Racisme tegen moslims wordt dan getolereerd vanuit de gedachte dat we antisemieten niet mogen tolereren, intolerantie van nog grotere intolerantie dus. Dat extreemrechts, dat zich tegenwoordig profileert als bestrijder van antisemitisme en verdediger van de rechten van vrouwen en homo’s, grotendeels leunt op het gedachtegoed van racisten en antisemieten, met bijvoorbeeld Churchill als ‘gematigde’ versie, is blijkbaar geen thema meer. Er wordt simpelweg een hele nieuwe werkelijkheid verzonnen, weg van alle historische feiten, met het recht op vrijheid van meningsuiting om zo bestaansrecht te geven aan zulk gedachtegoed. Het is een cultuur die de democratische controle wil inruilen voor een partijpolitieke controle. Het is straks niet langer het parlement, onze volksvertegenwoordiging waar men met elkaar praat, dat onze wetten maakt, het is straks alleen nog de PVV. Want hun kijk op de werkelijkheid wordt de norm en democratie is dat je kunt kiezen voor normen en waarden die bij je passen, in de veronderstelling dat er eigenlijk geen universele normen, waarden en rechten bestaan. Het zou zo kunnen zijn, dus als we het echt willen en erin blijven geloven, dan is het ook zo.

Het Midden-Oosten-conflict wordt Nederland binnengehaald. Er mag geen oplossing komen voor het conflict, integendeel, het moet hier stevig verankerd worden. Was Nederland honderden jaren, tot halverwege de vorige eeuw, een soort Noord-Ierland tussen katholiek en protestant, het moet nu het strijdtoneel worden waar de oorlog tussen de joods-christelijke cultuur en de islam wordt uitgevochten. En als dat niet gebeurt dan is dat de schuld van links, want die zijn laf, dom, blind en ‘slecht voor Nederland’. Zo wil de PVV het zien en zo is het dus. Antisemieten zijn moslims, links hun handlangers, en met racisten en rechtsextremisten die moslims en linkse mensen bedreigen heeft de PVV niets te maken. In Nederland wordt een klooster gebouwd voor de rechtse kerk, vol angst en sentiment, zwaar beveiligd, gezuiverd van iedere afwijking of vorm van tegenstand, gereinigd van iedere twijfel. Van het gemak waarmee dat gebeurt heeft nog geen enkele dictator durven dromen.

wltrrr hoopt desondanks dat Nederland het hoofd koel houdt en we over een paar jaar weinig meer horen van de politieke ambities van de extreemrechtse PVV.

16 gedachten over “De afrekening”

  1. De angst regeert! En die zal niet stoppen bij moslims. Want ook mensen die opkomen voor de rechten van anderen worden door de PVV al verketterd en uitmaakt voor knettergek en “links”. De PVV is een neo-fascistische club die zo langzamerhand gevaarlijk op de NSDAP begint te lijken. Haar aanhang laat zien dat ook zij niets hebben geleerd van de de ontwikkelingen in het Interbellum en de 2e wereldoorlog. De gevestigde orde (CDA, VVD) hebben net als de politici uit de Weimar Republiek de illusie dat zij Wilders c.s. onder de duim kunnen houden, maar schuiven steeds meer zijn kant op in de hoop om zijn electoraat aan zich te kunnen binden. De oppositie is te verdeeld om tegengas te bieden. Het is de taak van de rationele, en fatsoenlijke Nederlanders om de te voorkomen dat de bruine beweging überhaupt de straten kan (terug) veroveren.

  2. Helder stuk. Tja, vijanddenken is de nieuwe norm als het aan Wilders ligt.
    Wie niet voor hem is, is de vijand. Het verbaast me nog steeds dat de oppositie zich niet mobiliseert tegen
    de opmars van het neofascisme.

  3. Doe effe normaal islamofoben. Maar 4% van de Nederlanders is moslim. Wat zullen die arme mensen wel niet over ons denken: hoe slecht wij minderheden behandelen. ➡ ❓

  4. Wilders is de enige Premier der Nederlanden die in de politieke geschiedenis van onze huidige rechtse democratuur zonder politiek debat met een tegenstander tot die functie is gekozen.

  5. Ondanks dat kritiek op de onderdrukkende en onrechtvaardige dogma’s van een godsdienst altijd een linkse bezigheid is geweest, is de linkse kerk 180 graden omgeslagen naar de tegenovergestelde kant.
    Zij hebben nu een religie, de Islam, onschendbaar verklaard, ondanks dat de islamitische wetten, vrouwen discrimineert, antisemitisch is en Joden letterlijk apen en zwijnen noemt, ongelovigen “niet-Moslims”discrimineert en de doodstraf voorschrijft op homofilie en afvalligheid.
    Met een genante zelfgenoegzaamheid slaan onze linkse socialisten nu kreten van verontwaardiging en misprijzen uit tegeover al diegenen, die deze religie niet tolerant en vredelievend durven te noemen.
    Hiermee heeft ze zich volledig onderworpen en geconfirmeerd aan een godsdienst die geen kritiek duldt.
    Om zieltjes te winnen heeft zij het gluiperige beleid bedacht om elk kritisch geluid op deze contoversiële aspecten van deze religie als discriminerend, fascistisch, racistisch en islamofobisch te bestempelen.
    Hiermee probeert zij “de heilige onschuld” uit te hangen en anderen, die hun goede naam niet willen verliezen, te intimideren.
    Links timmert nu aan de weg met religiekritiek als toetssteen voor het verschil tussen goed en kwaad.
    Zoals ze eens opkwam voor de werkende klasse en de arbeiders, spreekt ze nu minachtend over laagopgeleiden en populisme.
    Zij hanteert dezelfde laffe houding als de christelijke kerk, die liever critici demoniseert dan op te komen voor haar “broeders en zusters” in Noord Afrika en het Midden Oosten die onderdrukt en gediscrimineerd worden onder de islamitische wetten.
    Deze gluiperige en manipulerende propaganda wekt bij velen zo’n ransige onderbuikgevoel op dat tot gevolg heeft dat een partij als de PVV kan floreren.
    Onze linkse rakkers zijn verworden tot diegenen waar zij vroeger tegen streden: dubbeltongige, geniepige, achterbakse, opgeblazen en louche kontekruipers.

  6. Onze huidige coalitie maakt zich nooit zo druk over de gelijksoortige dubieuze standpunten van de SGP. Sterker nog onze huidige liberale president vindt dat een hele schappelijke partij waar goed mee te praten is.
    Verder generaliseer je behoorlijk, geef mij, als bezoeker van deze site, 1 van mijn comments waarin ik de Islam onschendbaar verklaar.

  7. “linkse bezigheid”, “linkse socialisten”, “gluiperige beleid”, “gluiperige en manipulerende propaganda”, “linkse rakkers”, “dubbeltongige, geniepige, achterbakse, opgeblazen en louche kontekruipers”

    Zie daar de termologie van van de gemiddelde PVV trol. Iedereen die zijn “argumenten” moet onderbouwen met de bovenstaande “metaforen” laat zien dat hij anderen (in dit geval de linksmenschen) het licht in de ogen niet gunt.

    Zeg iets zinnigs zonder schelden of keer terug naar het bruine riool waar je uit gekropen bent!

  8. Jan Schreef:

    geef mij, als bezoeker van deze site, 1 van mijn comments waarin ik de Islam onschendbaar verklaar.

    Ja en geef mij als beheerder van de site eens iets wat lijkt op een soort bewijs waaruit blijkt dat Gast niet gewoon de boel loopt te bedriegen. Overigens op een onuitstaanbaar jankerige manier zoals we het hier (gelukkig) zelden meemaken.

  9. @ B. Gast:
    Jij bent eentje die alle feiten kent en deze kunt onderbouwen??
    Het enige wat er in je commentaar te lezen is na-aperij van een hoop mensen die roepen in de woestijn!
    Daarmee maak je je zelf een dwalende!

  10. Oh ja, in de categorie ‘ik was ooit links en het is de schuld van Links dat ik nu PVV stem, daar kan ik ook niks aan doen’

  11. Ik moet altijd aan die parodie op Winnie de Jong denken in kopspijkers.

    “Het is de schuld van die linksen!!!!”

    Hoe zou het trouwens met Winnie gaan?

  12. B. Gast Schreef:

    Zij hebben nu een religie, de Islam, onschendbaar verklaard, ondanks dat de islamitische wetten, vrouwen discrimineert, antisemitisch is en Joden letterlijk apen en zwijnen noemt, ongelovigen “niet-Moslims”discrimineert en de doodstraf voorschrijft op homofilie en afvalligheid.

    Het bruine element B.Gast bralt voor vorst en vaderland een eind weg. We hébben in Nederland geen problemen met het mohammedanisme!! We hebben een smetplaag met fascistoïde NSB-adepten.
    Met nazi-collaborateurs is het na de oorlog niet goed afgelopen, ik hoop dat ook met xenofoben en racisten heulende gristenen dit gaan beseffen als ze ontwaken uit de houzee-roes die dat lullige bewegingkje van die anderhalf `miljoen’ plus een paardekop als lijder hen voorschotelt.

  13. Laurent Schreef:

    ‘ik was ooit links en het is de schuld van Links dat ik nu PVV stem, daar kan ik ook niks aan doen’

    *krijgt een idee voor een Krapuul Weekendspelletje* :mrgreen:

Reacties zijn gesloten.