De virtuele realiteit van het xenofobe mediacircus

Lang leve de zondebokken!

Zodra de volgende zondebok gevonden is, kunnen daar meteen alle problemen op afgeschoven worden. Allochtonen zijn de ultieme zondebok. De xenofobie in ons landje neemt zienderogen toe – behalve dat het aan onze eigen narcistische kenmerken ligt, zijn we ook erg goed in het afschuiven van praktisch alle problemen op de zondebok allochtoon. ‘Buitenlanders, bah! Lekker puh!’

Het maakt niet uit, in onze realiteit die steeds tussen de virtuele wereld van Facebook, Instagram, Twitter, en “ik hou van Holland” verdeeld is, wat de ware oorzaken van onze sociale problemen zijn. Laat de politici die met hun criminele oorlogen het hele Midden-Oosten in vlammen en puin hebben gestort met rust en luister vooral naar de botte, xenofobe taal van Wilders.

Kijk liever kwaad naar de vluchtelingen die door het oorlogsgeweld van onze politici van hun eigen huizen in hun eigen landen verjaagd zijn en derhalve genoodzaakt zijn bij ons onderdak te komen zoeken. De stromen vluchtelingen zijn de laatste jaren massaler geworden naarmate de westerse oorlogen steeds uitgebreider en steeds omvangrijker werden. De landen in het Midden-Oosten werden door ons in puin gebombardeerd.

Vinden we het nu erg dat deze allochtonen plotseling aan onze vrouwen willen gaan zitten? Ik vind het zonder enige mogelijke twijfel zelf heel erg, doch ik weet meteen – hadden we hun landen niet gebombardeerd, waren ze thuis gebleven en hun eigen vrouwen blijven bepotelen. Dat deden ze vast voordat ze bij ons kwamen aankloppen. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de puinhoop in het Midden-Oosten?

We blijven volharden gewoon onze politieke wil overal op deze manier te willen opleggen.

Makkelijk zat, toch? Buitenlanders, bah! Laat ze maar oprotten…..

De golf van verontwaardiging over aanrandingen in Keulen is enorm, terecht, maar zeker virtueel enorm overdreven omdat er nog geen degelijk afgerond politieonderzoek van de omstandigheden voorhanden is. Doch de verontwaardiging kan niet meer wachten en wordt overal in de vaderlandse virtuele ruimte hard geblazen. Mooi, toch?

Plotseling is de vraag weer zeer relevant geworden: waar waren deze brave xenofobe verontwaardigde burgers om dezelfde virtuele ruimte met hun luide ongenoegen op te vullen, toen de commissie-Deetman het onderzoek naar jarenlange seksuele aanranding en misbruik van minderjarigen en volwassenen binnen de roomse kerk van Nederland aan het onderzoeken was? Volgens de Commissie-Deetman: “De lijst van plegers telt duizend namen…”. Zouden de getallen groter zijn dan van de allochtonen in Keulen? Ongelooflijk, toch?

Maar wel degelijk waar, duizenden kinderen, jongens, meisjes, vrouwen zijn door ambtsbekleders van de Kerk jarenlang massaal seksueel misbruikt en/of aangerand.
Deze situatie heeft tientallen jaren geduurd en werd jarenlang bewust verzwegen – omdat er een ons-kent-ons clubje bij betrokken was. De commissie-Deetman deed ondertussen haar best om de tijd van het onderzoek van deze misdaden zo kort mogelijk te houden en zo snel mogelijk deze zaak af te werken en af te sluiten opdat er niet te veel stof ging opwaaien. Op die manier zijn zeker mogelijk tientallen aangiftes en verklaringen gemist, jammer voor de slachtoffers die de tijd gewoon niet hadden om het te laten doen en bijstaan. Zo werken nu eenmaal doofpotzaken. Snel afwerken en wegwezen!

Heden zijn onze traditionele xenofoben verontwaardigd dat de politie in Keulen of mogelijk ook andere plekjes niet meteen met alle getallen en meldingen op de proppen gekomen zou zijn. Walgelijk! Misschien heeft de politie in Keulen als voorbeeld de gang van zaken rond het onderzoek van de Commissie-Deetman over de massale seksuele aanrandingen in de Kerk voor ogen en de methodes die werden toegepast om de feiten hierover steeds onder de pet te houden?

Van goede tradities moet men niet meteen gaan afstappen, toch? Verontwaardigd conservatief Nederland heeft het morele recht niet om de zaken rond Keulen te veroordelen.