Criminele PVV’ers du jour

PVV’ers zijn duidelijk een graad erger dan VVD’ers. Waar Krapuul de rubriek Corrupte VVD’er du jour kent, heeft journalist Pieter Immerzeel berichten in de pers nagezocht op foute PVV’ers. Wat PVV’ers hebben misdaan:

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien, Bedreiging schoonvader oa “keel doorsnijden en huis in brand steken”,Mishandeling 8 mnd zwangere vrouw, Bedreiging vriendin van ex, Aanranding, ontucht & sexuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17r, Bedreiging met bijlBedreiging met bijl en heel veel drank & fraude.
(Welingelichte Kringen)

In het artikel is met naam en toenaam genoemd wie wat heeft gedaan.