Couppogingen splijten Republikeinen

Zoals te verwachten was heeft de rechter de door autocratische mafklapper annex afgevaardigde voor Texas Louie Gohmert (1) aangespannen rechtszaak geseponeerd. Louie Gohmert stelde in deze aanklacht dat Mike Pence het recht zou hebben de uitslag van de stemming door het Kiescollege als president van de Senaat op 6 januari aanstaande naast zich neer te kunnen leggen, en dat hij de kiesmensen van de swing states waarin Trump verloor eenvoudigweg zou kunnen vervangen door kiesmensen die wèl op Trump zouden stemmen

Volgens de wet is de rol van de president van de Senaat slechts een ceremoniële, waarbij hij de enveloppen met stemmen opent waarna deze officieel geteld worden. De door Gohmert aangespannen zaak (die overigens waanzinnigerwijze tegen Mike Pence was aangespannen) was zelfs Mike Pence te gek. Die had de rechter dan ook al gevraagd de zaak te seponeren. Dat zal niet goed gevallen zijn bij Trump.

De volgende, en laatste officiële, stap die er nog genomen kan worden tegen het aanstellen van Biden als president is het Congres bezwaar te laten maken tegen het vaststellen van de uitslag van de stemming van het Kiescollege. Inmiddels zijn er zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat de benodigde één of meer congresleden gevonden die dit bezwaar gaan voorleggen. Dit betekent dat er zowel in de Senaat als het Huis twee uur gedebatteerd zal moeten worden over die kwestie, waarna een stemming volgt. De stemming van het Kiescollege kan alleen weerlegd worden als beide huizen het erover eens worden dat er een probleem is. Aangezien de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben (en zelfs in de Senaat al enkele Republikeinen, te weten Susan Collins (Maine), Patrick J. Toomey (Pa.) en Mitt Romney (Utah) hebben aangegeven een dergelijk bezwaar niet te zullen steunen) zal ook dit niet kunnen verhinderen dat Joe Biden op 20 januari geïnaugureerd wordt als president.

Met deze bezwaarprocedure zijn overigens veel, maar bepaald niet alle Republikeinen het eens. Niet in de laatste plaats heeft leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell zelf er bezwaar tegen. Wat dit namelijk gaat veroorzaken is het gedwongen kleur bekennen door Republikeinse congresleden, of ze al dan niet achter Trumps – weliswaar futiele, maar niettemin schandalige en criminele – pogingen tot staatsgreep staan. En dat kan afgevaardigden/senatoren kosten.

We zien namelijk dat er een splitsing aan het ontstaan is in de Republikeinse partij wat dit betreft. Dat heeft niet zozeer te maken met het terugvinden van iets van een morele ruggengraat door sommigen, maar veeleer met welke inschatting men maakt met betrekking tot Trumps toekomstige machtspositie. Er is een deel dat denkt dat hij van dermate grote invloed blijft (of misschien zelfs weer kandidaat zal zijn in 2024) dat men hem maar beter kan blijven steunen, en op die manier een graantje meepikken van zijn electoraat, maar er zijn er ook die dat niet denken en nu beginnen te draaien. Maar om dat nu al keihard en expliciet in het openbaar te moeten gaan zeggen is natuurlijk niet echt prettig. Het zou veel handiger zijn om te kunnen afwachten welke kant de wind nu precies op gaat waaien. Want als de episode Trump ons íets geleerd heeft over Republikeinen, dan is het wel dat ze onvoorwaardelijk voor de macht gaan.

(Foto: Martin Falbisoner / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

1.) Wie is Louie Gohmert? Welnu, Louie Gohmert ging ooit tijdens een verhoor van Bill Barr tijdens het Muelleronderzoek tegen zijn microfoon zitten tikken om een getuige het spreken onmogelijk te maken. De mijns inziens nogal inadequate voorzitter Jerry Nadler kwam niet verder dan bedeesd bezwaar maken en wat getik met het hamertje. Waar dient die Sergeant at Arms voor als zo iemand niet direct de zaal uit wordt geleid?