College Amstelveen ontbindt cliëntenraad die met kritisch rapport kwam over onder andere dwangarbeid

“Als een rode draad door dit onderzoek loopt de bejegening door klantmanagers, medewerkers van Attentionz en Matchez en andere ambtenaren. Door klantmanagers en reïntegratiecoaches worden in onze ogen te vaak opmerkingen gemaakt die kwetsend voor cliënten en niet ter zake doende zijn. Zo hebben wij een casus waarin een klantmanager aangaf tegen een cliënt: “als jij hier lopend mijn kantoor kunt binnenlopen, kun je ook werken”. In een andere casus gaf een reïntegratiecoach tegen een cliënte aan: “vind je het gek dat je niet wordt aangenomen, je loopt mank, ik zou als ik jou was me laten opereren”. En verder: “zou je niet eens afvallen, je bent te dik” (…) Wij hebben geconstateerd dat Attentionz/Matchez, tegen de uitdrukkelijke wens van een aantal cliënten uit ons onderzoek in, contact heeft opgenomen met bedrijven waarbij zij zelfstandig bijna een baan hadden gevonden. Dit gold voor een cliënt die bij de HEMA werk  had gevonden en voor een cliënt die zelf bij Met & Co een baan had gevonden. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak