Clinton: helft aanhang Trump racistisch, seksistisch en homofoob

Hillary Clinton heeft gezegd dat de helft van de aanhang van Donald Trump gedreven wordt door racisme, seksisme, homofobie en vreemdelingenhaat. Ze betitelde deze groep als ‘deplorables’:

“If I were to be grossly generalistic, I would say you can take Trump supporters and put them in two big baskets. There are what I call the deplorables — the racists, you know, the haters, and the people who are drawn because they think somehow he’s going to restore an America that no longer exists. So just eliminate them from your thinking, because we’ve always had an annoying prejudicial element within our politics.”

De andere helft  bestaat volgens Clinton uit mensen die oprechte – en terechte – grieven hebben:

“That other basket of people are people who feel that government has let them down, the economy has let them down, nobody cares about them, nobody worries about what happens to their lives and their futures. They are just desperate for change. Doesn’t really even matter where it comes from.”

ku_klux_klan_members_and_a_burning_cross_denver_colorado_1921
Foto: Wikipedia

Trump bemoedigt en versterkt volgens Clinton de eerste groep: “unfortunately there are people like that. And he has lifted them up”. Dat laatste lijkt me niet te bestrijden. Trump speelt bewust in op akelige racistische sentimenten die in de VS – en niet alleen daar – wijdverspreid zijn. Dat is niet nieuw, maar het is wél openlijker en schaamtelozer dan ooit tevoren. Het gevolg is dat de opvattingen van white supremacists als David Duke genormaliseerd dreigen te worden en onderdeel uit gaan maken van het mainstream discours.