Burgeroorlog bij de Republikeinen

De Koude Oorlog tussen de Republikeinse presidentskandidaten Donald Trump en Ted Cruz dreigt in een regelrechte burgeroorlog te ontaarden. Afgelopen maandag werd Trump tijdens de voorverkiezingen in de staat Iowa ruim verslagen door Ted Cruz. In eerste instantie reageerde The Donald  tamelijk gelaten op de nederlaag, maar van die gelatenheid was al op dinsdag niks meer over. Trump vluchtte in eerste instantie in zelfbeklag en verwijten aan de ondankbare Amerikaanse kiezer

 

Een paar uur later had Trump zich hervonden en ging de beuk er weer ouderwets in

 

 

Donaldimages
Trump na de nederlaag in Iowa

Waar zijn de beschuldigingen over fraude op gebaseerd? Terwijl het stemmen nog gaande was lieten meerdere mensen uit de omgeving van Cruz weten dat Ben Carson uit de race gestapt was. Dat bericht was onjuist, Carson had en heeft zich niet teruggetrokken. Trump beweert dat veel mensen die van plan waren op Carson te stemmen na het zien van dit onjuiste bericht op Cruz gestemd hebben. Cruz en Carson richten zich – i.t.t. Trump – beiden op oerconservatieve plattelandskiezers, wat Trump’s claim een schijn van geloofwaardigheid geeft.

Cruz was er als de kippen bij Trump weg te zetten als een krijsende en stampvoetende puber

“We’re liable to wake up one morning and Donald, if he were president, would have nuked Denmark….That’s not the temperament of a leader to keep this country safe.”

Tot zover lijkt het een vermakelijke, zij het tamelijk opzichtige afleidingsmanoeuvre van een slecht verliezer. Het punt is echter dat het Republikeinse establishment er als de kippen bij was Trump te steunen. Dat establishment háát Cruz, met wie in de Senaat niet samen te werken viel, ook niet door andere Republikeinen. Binnen de eigen partij heeft Cruz bijna uitsluitend vijanden gemaakt, het aantal vrienden is letterlijk op de vingers van één hand te tellen.

Gisteren meldde het Republikeinse establishment zich bij monde van Karl Rove bij Fox News om te vertellen dat Trump wel degelijk een punt heeft (merk op hoe knap Rove erin slaagt Cruz van fraude te beschuldigen zonder het woord ook maar één keer te gebruiken):

https://www.youtube.com/watch?v=ocgEmgXXwF8&feature=youtu.be


Inmiddels heeft Trump gedreigd een formele klacht in te dienen tegen Cruz. Volgens waarnemers heeft een dergelijke klacht weinig kans van slagen, maar Trump is in de eerste plaats geïnteresseerd in het propagandistische effect van zijn uitlatingen en veel minder in formeel-juridische vragen.

In eigen ogen is Trump nu de échte winnaar van de voorverkiezingen in Iowa. Cruz is een leugenaar en een fraudeur en heeft uitsluitend kunnen winnen door te cheaten. Ongetwijfeld heeft Trump zichzelf daarvan inmiddels overtuigd. De vraag is in hoeverre hij er in zal slagen óók de Republikeinse kiezers te laten geloven in zijn delirische fantasieën.

Meer bij The New York Times en The Washington Post.