Brief aan PVV Drenthe. / @PVVEmmen

Dit is een gastbijdrage van Andere Hans

Open brief aan de PVV afdeling Drenthe. 24 januari – 2011

Geachte heer Beimers,

U hebt in de afgelopen week nogal wat onzin lopen verkondigen over PVV Emmen en het lijkt me bij deze zinvol om even de feiten van fictie te scheiden. Zo hebt u onder andere in de media geroepen dat PVV Emmen schade zou toebrengen aan PVV Drenthe, dat de PVV Emmen moslims zou kwetsen en dat de Tweets van PVV Emmen beneden alle peil zouden zijn.

Ik ben geen imagodeskundige, maar het lijkt me getuigen van het projecteren van een onjuiste voorstelling van zaken, indien u publiekelijk stelt dat PVV Emmen het imago van de PVV kan schaden. De PVV heeft een zeer specifiek imago en daar kan PVV Emmen, naar mijn overtuiging weinig invloed op uitoefenen. Ook ben ik in deze belangstellend om van u te ervaren wat nu precies het morele ‘peil’ van de PVV zelf is.

Dan het punt van het vermeende kwetsen van moslims. Laat het helder zijn: PVV Emmen is slechts een fictief PVV platform dat er opzettelijk naar heeft gestreefd om uw dubbele moraal aan de kaak te stellen. Het lijkt mij dat in die opzet is geslaagd. U maakte zich daarop volstrekt belachelijk door te willen stellen dat PVV Emmen moslims zou kwetsen en dat de PVV zich daarvan distantieerde; krokodillentranen.

Omtrent de anonieme bedreigingen die via ronaldbeimers@gmail.com aan mij zouden zijn gezonden kan ook geen misverstand bestaan: dat was pure fictie.

U wilde ook stappen tegen PVV Emmen ondernemen? Meneer Beimers het gaat in deze om de onderliggende intenties. Uw partij heeft onmiskenbaar de nadrukkelijke intentie om moslims te kwetsen, tweespalt te zaaien en een verziekt leefklimaat in ons land te creëren. Dat doet uw partij elke dag en met volle overtuiging; daarover bestaat toch vast geen misverstand?

Het fictieve platform PVV Emmen heeft daarentegen nimmer de intentie gehad om moslims of wie dan ook te kwetsen. PVV Emmen heeft enkel getracht om u uit de tent te willen lokken om zo uw dubbele moraal aan te tonen. De meeste moslims in ons land zullen smakelijk om de acties van PVV Emmen hebben gelachen en dat is precies het verschil tussen uw soort mensen en de meeste moslims. Moslims hebben humor en PVV’ers zijn blijkbaar woest. U liet zich in de kaart kijken.

Niettemin wil ik me niet alleen grievend over u en uw soortgenoten uitlaten. Ik wil u ook een oprecht voorstel doen en ingaan op uw wens om te weten te komen wie er achter PVV Emmen zit. Het lijkt me daarom een mooie stunt om elkaar, het liefst deze week nog, in de moskee van Emmen te treffen. Moslims zijn goed in het bakken van zoete broodjes, het zetten van thee en kennen het woordje vergeving. Het lijkt mij een mooie symbolische plek waar u namens de PVV een welgemeend sorry tot de moslims kunt uitspreken. En indien er behoefte aan is, dan zal ik dat dan natuurlijk ook doen. Het voordeel van de moskee is ook dat u mij dan nog niet meteen de hand hoeft te schudden; moslims zijn daar heus wel aan gewend.

Indien u een ware lijsttrekker bent en een man van klasse, dan verneem ik graag een bevestigend antwoord.

Respectvolle groet,

PVV Emmen.

6 gedachten over “Brief aan PVV Drenthe. / @PVVEmmen”

Reacties zijn gesloten.