Bestuur Partij voor de Dieren, wie dat ook moge wezen, gooit voorzitter partij uit

Your old road is rapidly aging
Please get out of the new one
if you can’t lend a hand

De Partij voor de Dieren lijkt op deze manier wel een communistische partij. Hoor eens even, ik ga niet naar een congres om voor klapvee te spelen. Sebastiaan Wolswinkel is mede door mijn stem voorzitter geworden, wie is “het bestuur” om uitgerekend de voorzitter te royeren?

De Partij voor de Dieren heeft de 25-jarige partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel geroyeerd. Het bestuur stelt dat hij stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij schade toebracht in de media, onder meer door zijn eigen persoonlijke opvattingen te uiten.

Wolswinkel kwam de afgelopen dagen hevig onder vuur te staan van partijleden omdat hij voorstelde dat de partij een andere koers moest varen. Meerdere partijleden reageerden dat zijn uitspraken misplaatst waren en de aandacht afleidden van dieren, natuur en milieu.

Nou, dat over “meerdere partijleden” heb ik even gemist, mij is niets gevraagd.

nu.nl