Bertus de Man kan wel degelijk gedood zijn door politiegeweld

Foto: Indymedia. Er wordt verband gelegd tussen deze graffiti en de dood van Bertus de Man door toedoen van politie, 16 januari in Amersfoort
Foto: Indymedia. Er wordt verband gelegd tussen deze graffiti en de dood van Bertus de Man door toedoen van politie, 16 januari in Amersfoort

Op 19 januari jl. heeft het openbaar ministerie Midden-Nederland een persbericht uitgegeven waarin staat dat sectie op het lichaam van Bertus de Man zou hebben uitgewezen dat hij is overleden als gevolg van een overdosis cocaïne. Daarnaast zou het geconstateerde letsel op het lichaam niet van invloed zijn geweest op het overlijden en bovendien te verklaren zijn door medisch handelen bij reanimatie.

De raadslieden van de familie van Bertus de Man hebben een contra-expertise laten uitvoeren door een patholoog, die blijkbaar onafhankelijk van het Openbaar Ministerie kon werken en die concludeert dat De Man niet enkel aan een overdosis cocaïne overleden kan zijn. Iets wat men bij het geheel kan bedenken: zonder arrestatie had hij ongetwijfeld nog geleefd.
Het definitieve rapport komt volgende week.

Hedenavond stille tocht in Amersfoort.