België vraagt compensatie aan Israël voor vernielingen in Palestijns Gebied

België veroordeelt de recente vernieling van vier woningen in de bezette Palestijnse Gebieden. De gebouwen kwamen er met de hulp van Belgische financiering. Ons land vraagt Israël om een compensatie of een terugbetaling.

De bouw van de woningen gebeurde in het kader van steun die werd geïmplementeerd door het West Bank Protection Consortium. België ondersteunt zulke infrastructuurprojecten omdat zij tegemoet komen aan dringende humanitaire noden. Ze worden uitgevoerd in overeenstemming met het internationaal humanitair recht.

Onrustwekkend

Als lid van de VN-Veiligheidsraad heeft België grote bezorgdheid geuit over de “onrustwekkende stijging van het aantal afbraken en de inbeslagname van gebouwen en humanitaire projecten in zone C op de Westelijke Jordaanoever. We wijzen er nogmaals op dat de afbraak van infrastructuur en woningen op de bezette Westoever ingaat tegen het internationaal humanitair recht, meer bepaald de vierde Conventie van Genève, de verplichtingen van Israël als bezettende macht en resoluties van de VN-Veiligheidsraad”, staat te lezen in de officiële mededeling die door de Belgische overheid werd uitgestuurd.

België is ook ontzet over de vernieling van meer dan 80 bouwwerken in het dorp Khirbet Hamsa al-Foqa in de Jordaanvallei, op 3 november jl. België roept de Israëlische overheden op om in lijn met het internationaal humanitair recht de vernieling van projecten die er kwamen door humanitaire hulp, te stoppen.

Belgische bemiddeling

België is overigens niet de enige internationale donor die geconfronteerd wordt met afbraken. Sinds 2017 komt een groep partnerlanden die door gelijkaardige acties worden getroffen, op initiatief van België, systematisch tussen bij de Israëlische autoriteiten met het verzoek de afbraken te stoppen en de getroffen projecten te herstellen of de opgelopen schade te compenseren.

België is ten slotte ook bijzonder ongerust over de vernielingen van scholen in Palestijns gebied. De overheid roept de Israëlische autoriteiten op om de vernielingsorders voor de scholen in Ras al-Tin, Jinba en Khirbet al-Fakheit niet uit te voeren, en alle 52 scholen in de Westelijke Jordaanoever met risico op vernieling, te vrijwaren.

– IPS-bericht, overgenomen van De Wereld Morgen