Belastingmisbruik raakt mensenrechten

Mensenrechten zijn niet alleen een kwestie van recht maar ook van financiën. Daarbij spelen belastingen een cruciale rol.

Voorts, regeringen die belastingmisbruik faciliteren of actief promoten, hetzij binnenlands dan wel grensoverschrijdend, kunnen in overtreding zijn van hun verplichtingen jegens internationale mensenrechten.
(OpenDemocracy [vertaald uit het Engels])

Herhaaldelijk is op Krapuul gewezen op belastingparadijs Nederland. De kwalijke rol van ons land mag bekend worden verondersteld.

De impact van fiscale politiek wordt internationaal onderkend. Eind april vindt een internationale strategiemeeting over belastingheffing plaats, de ‘Advancing Tax Justice through Human Rights’ in Lima, Peru. Fiscale experts, wetenschappers, juristen en anderen zullen er zich buigen over een aantal essentiële vragen.