Belasting betalen is voor het kleine grut

Belastingontwijking is big business. Lekken, zoals Luxleaks, tonen maar het topje van de ijsberg van wereldwijde belastingontwijking. Zo bedraagt voor de hele Europese Unie het verlies aan fiscale inkomsten ten gevolge van fraude en belastingontwijking meer dan 1000 miljard euro per jaar. Politicologe Susan George is in verband hiermee stellig.

In alle stilte hebben de transnationale ondernemingen de macht overgenomen, zonder enige legitimiteit en zonder dat ze aan iemand rekenschap moeten geven… Ze zijn de eerste collectieve wereldmacht geworden, veel sterker dan de staten die eigenlijk hun horigen zijn geworden.
(MO*)

Als staten horigen zijn geworden, moeten we staten als belastingheffers van (grote) bedrijven afschaffen. In plaats daarvan zou het verstandiger zijn internationale instellingen te belasten met die belastinginning.