Beatrix, Peters, Buruma: het wantrouwen regeert

Wat is de overeenkomst tussen koningin Beatrix, het Kamerlid Mariko Peters en de rechter Ybo Buruma? Het antwoord kan worden gevonden bij Montesquieu, een van de grondleggers van de moderne democratie. Dat antwoord is enigszins verontrustend.

Montesquieu meende dat het beginsel van de democratie, het idee dat de staatsvorm aandrijft en in werking houdt, de liefde voor de gelijkheid is. Daarmee bedoelde hij niet een naargeestig conformisme, maar gelijkheid voor de wet.

Het rumoer over de posities van de koningin, het Kamerlid en de rechter lijkt sterk op het symptoom dat de Franse filosoof beschreef van een democratie die door een doorgeslagen geest van gelijkheid in verval raakt. Feit is dat in ons land ambtsdragers de laatste jaren blootstaan aan grove en ongeremde kritiek. Zij moeten al bij voorbaat op wantrouwen rekenen. Er is zelfs een partij die uit het voeden van dat wantrouwen in ‘de elite’ met succes politieke munt slaat.

In dat licht heeft de rechtsgeleerde Buruma als aankomend lid van de Hoge Raad met het opzeggen van zijn PvdA-lidmaatschap de publieke zaak geen dienst bewezen. In feite erkent hij daarmee dat de PVV gelijk had met haar bezwaren tegen zijn benoeming. (Beatrix, Peters, Buruma: het wantrouwen regeert – Hans Goslinga,Trouw)

4 gedachten over “Beatrix, Peters, Buruma: het wantrouwen regeert”

 1. Er staat iets heel wezenlijks in dit artikel.
  Dat woord is integriteit.
  Zijn onze politici nog integer ?
  Die vraag komt steeds meer naar boven.
  Als ik het SP filmpje zie van de SP over Europa krijg ik steeds meer vraagtekens.
  Er zijn in Brussel 15.000 lobbyisten actief.
  250 uit de bankensector.
  Deze maken wetten voor de politici.

 2. Integriteit begint met het feit dat je nooit uitdrukkingen gaat gebruiken als: “Met de kennis van nu..”

  Want je wist donders goed dat je met bedrog bezig was of een of andere slecht stinkende maffia-praktijk maar je wou toch doorgaan met bedriegen.

 3. IK HEB ‘T ZE GESTUURD, het staatsinstituut ; Wat willen jullie eigenlijk?’============>
  STAATSABOLUTISME?
  Curalcatraz, gesloten inrichting Lagunisol Resort Curaçao,
  donderdag 01 september 2001 en later

  Staatsabsolutisme is de vorm van gezagsuitoefening en bestuur in een staat (of een volkenrechtel?k entiteit (natie of land in wording)), waarbij alle daartoe nodige (zich zelf toegeëigende) macht en bevoegdheden in de persoon van het presidium (de rechtsstatelijkheidsfascistische junta) zijn samengebald.
  Het fascistoïde presidium is samengesteld uit:

  De junta leider De Borg: Voorzitter Hoogste Staatsraad en behoeder masterkey staats-cloud (staatsburgermatrix datacentrum Kòrsou);
  Wnd. junta leider: Bestuursvoorzitter Universiteit voor rechtspolitiek, en evaluatiecommissie royaliteit ex-EHRM-pers- oneel;
  De staatsbeul: Procureur-Generaal in het machtspentagon den Haag, tevens super-P-G van het college van 7 P.G.’s,
  en spychiatrisering om staatswege;
  De onafhankelijke Minister van Veiligheid voor Justitie o.a. voor administratieve (af-)handelingen & financiering
  P.R. naar Goedkeurende Volksraad, en permanent toetsingsorgaan integriteit ontslagen & gepensioneerde staatsperso- neel;
  De onafhankelijke Minister van Staatseconomie & Kartelvorming met Noord-Korea, nieuwe identiteitsverschaffing
  tevens erelid Bloedraad Gouverneurs der Staatskoloniën.

  De benoeming, opvolging en erfoverdracht is geregeld in het Staatsstatuut
  en de daartoe dienende geheime oligarchische clausule is in beheer bij Nederpol.

Reacties zijn gesloten.