Partijconventies Polen: PO versus PiS

Werk: de nieuwe kerk

Politiek, Trump en Geweld