Australië’s wrede regime maakt van Nauru een openlucht-gevangenis

De Australische regering onderwerpt vluchtelingen en asielzoekers aan een wreed systeem van misbruik – en lapt daarmee het internationaal recht flagrant aan haar laars – enkel om hen weg te houden van haar kusten, zegt een nieuw Amnesty-rapport vandaag.

Na maanden onderzoek, en interviews met meer dan 100 mensen in Nauru en Australië, legt Amnesty International’s rapport ‘Island of Despair’ bloot hoe Australië vluchtelingen en asielzoekers behandelt op Nauru. Het is een doelbewust en systematisch beleid van verwaarlozing en wreedheid.
Openlucht-gevangenis

“Op Nauru beheert de Australische regering een openlucht-gevangenis die uiterst kwetsbare mensen doet lijden om anderen ervan te weerhouden veiligheid te zoeken in Australië”, zegt Anna Neistat, Senior Onderzoeksdirecteur bij Amnesty International. Zij is één van de weinigen die erin slaagde het afgelegen en gesloten eiland te bezoeken om mensenrechtenschendingen te onderzoeken.

“De Australische regering heeft kwetsbare vrouwen, mannen en kinderen geïsoleerd op een afgelegen plaats die ze niet kunnen verlaten, met de duidelijke bedoeling hen afschuwelijk en in sommige gevallen onherstelbaar leed te berokkenen”.

Slechts enkele weken nadat de Australische Premier Malcolm Turnbull het beleid van zijn regering op de VN-top over Vluchtelingen naar voor schoof als een model om na te volgen, toont het Amnesty-rapport aan hoe Australië’s afschrikkingsbeleid rechtstreeks verantwoordelijk is voor een reeks schokkende mensenrechtenschendingen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be