Artsen zonder Grenzen: geregisseerde humanitaire crisis aan de grenzen van Europa

aantal vluchtelingen per 1000Bij de koehandel met vluchtelingen en de voorstellen voor repressieve maatregelen handelt de Europese Unie alleen uit eigenbelang. Aan de humanitaire crisis heeft men geen boodschap. Sterker nog, het handelen van Europa leidt alleen maar tot nog meer ellende voor de vluchteling. Het is mensonterend en alle schaamte voorbij.

Artsen zonder grenzen luidt de noodklok:

Aan de grenzen van Europa vindt een humanitaire crisis plaats. Duizenden mensen, die bij hun zoektocht naar veiligheid hun leven op het spel moeten zetten, zitten zonder noemenswaardige hulp, omdat EU-lidstaten hun humanitaire plicht negeren. Voorafgaand aan de Europese top op 25 en 26 juni dringt Artsen zonder Grenzen er bij EU-leiders op aan om hun huidige beleid radicaal te veranderen: mensen die een veilig heenkomen in Europa zoeken, moeten dat op veilige, legale manieren kunnen doen.

Artsen zonder Grenzen dringt specifiek aan op de inzet van middelen om het Griekenland en Italië mogelijk te maken mensen bescherming en humane opvang te bieden bij aankomst. De overheden van Griekenland en Italië moeten zich op hun beurt committeren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van migranten en asielzoekers.

‘Dit is een geregisseerde humanitaire crisis, veroorzaakt door het gebrek aan adequate en humane beleidsregels en maatregelen van de EU,’ zegt Aurelie Ponthieu, migratieadviseur van Artsen zonder Grenzen. ‘De verslechterende situatie is niet het gevolg van een onbeheersbaar aantal vluchtelingen. Het is het gevolg van structurele tekortkomingen van het EU-beleid. EU-lidstaten praten over het sluiten van grenzen, het bouwen van hekken en het uiten van ultimatums.

(lees verder bij de bron)