Arnoud Boot: Europa moet de Nederlandse tophypotheken tijdbom aanpakken

Dit stuk verscheen eerder op de website van MrWonkish.nl

In het kader van Room for Discussion, georganiseerd door studenten van de Economie faculteit van de Universiteit van Amsterdam en de Partij van de Arbeid, werd afgelopen maandag (06-06-2011) een discussie gehouden over de Griekse schuldencrisis. Deelnemers aan het debat waren Nout Wellink, president van De Nederlandse Bank, Willem Buiter, hoofdeconoom bij Citigroup, Arnoud Boot, professor Corporate Finance and Financial Markets aan de Universiteit van Amsterdam en Sweder van Wijnbergen, professor Macroeconomics aan de Universiteit van Amsterdam. Een zeer interessante discussie en kan nu hier worden teruggekeken.

De Griekse problematiek werd door de deelnemers verschillend ingeschat. Aan de ene kant van het spectrum staat Nout Wellink die, aangezien de economieën van Portugal, Ierland en Griekenland gecombineerd slechts zo’n 6% van Eurozone GDP vormen, van mening is dat dit in principe een oplosbaar probleem moet zijn. Het problematische is echter (volgens Wellink) dat Europa geen solidariteitsgemeenschap is. Vandaar dat geen geldtransfers naar probleemlanden kunnen gaan, maar dat dit moet gebeuren in de vorm van leningen, in de veronderstelling dat die in de toekomst worden terugbetaald. De herstructurering van de Griekse schulden is volgens Wellink niet noodzakelijk; Griekenland moet de tijd worden gegeven om de hervormingen door te voeren en gepraat over herstructurering frustreert dit proces.

Aan de andere kant van het spectrum staat Arnoud Boot, voorstander van herstructurering die gepaard moet gaan met grote fundamentele hervormingen. Niet alleen in Griekenland, maar ook in de Eurozone. Macro-economische onevenwichtigheden (zoals tekorten op de lopende rekening, grote kapitaalinstromen die assetbubbels tot gevolg hebben, etc.) moeten worden geadresseerd. Dit kan worden gedaan door vergaande Europese politieke en fiscale integratie (“fiscal power to Brussels”) of een Europees kader van regulatie die onevenwichtigheden tegen moet gaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat Europa meer inspraak krijgt op overheidsbeleid ten aanzien van de huizenmarkt (Europa zou overheden moeten kunnen dwingen zaken als hypotheekrenteaftrek etc. te beperken, of regulatie af te dwingen ten aanzien van tophypotheken; “Tophypotheken zijn een tikkende tijdbom”). Vergaande bevoegdheden voor Europa om in een vroeg stadium in te kunnen grijpen zouden de noodzaak voor fiscale integratie kunnen verminderen.

Het hele artikel kunt u lezen op money-for-nothing.nl

2 gedachten over “Arnoud Boot: Europa moet de Nederlandse tophypotheken tijdbom aanpakken”

 1. Jip en Janneke taal: Als jouw huishoudboekje valt of staat met maandelijks gratis geld van onze belastingcentjes omdat je teveel geleend hebt boven je vermogen dan heb je iets niet goed gedaan.
  Is het nu de plicht van de overheid om jou te helpen??

  Moet je mensen die aan het subsidieinfuus van de HRA liggen nog verder helpen?

  Als je het voor 90 % beperkt beste Mark, dan kun je altijd nog zeggen dat je het niet afschaft!!! en dan kun je tegen de mensen die echt in de problemen komen zeggen dat ze naar de gemeente kunnen gaan die lossen het wel op, want we zijn natuurlijk wel een beschaafd land.

  Waarom zouden we al die rechte subsidieslurpes die zomaar gratis geld willen om in een groot huis te wonen het iedere maand weer met koffers tegelijk toegooien.

 2. Wie in de gelegenheid wordt gesteld door maatregelen die hem verhoudingsgewijs minder belasting laten betalen, uit te groeien tot een economische entiteit die daardoor te groot is geworden om zonder schade aan de economie te veroorzaken om te vallen; dat zijn niet alleen banken maar ook die wettelijke maatregelen zelf. De grootste fout die er gemaakt kan worden is die situatie te laten voortduren door er geen maatregelen tegen te nemen. Uiteindelijk zijn het degenen die niet in de gelegenheid zijn gesteld minder belasting te betalen die dit hele systeem moeten onderhouden; tot op een goed moment ook daar niks meer te halen valt. Waardoor ook die laatste economische sector die het hele systeem onderhield omvalt. Dan is eindelijk de laatste alleenheerser van de hele wereld, de dictatuur van het proletariaat omgevallen.

  Ik citeer uit een van de link’s: http://www.money-for-nothing.nl/macro-economie/discussie-griekse-schuldencrisis-met-wellink-buiter-boot-en-van-wijnbergen
  “‘Terug naar het debat. Herstructurering in combinatie met hervormingen staan centraal. Een punt is privatisatie. De Griekse overheid werkt inefficiënt. Dat kan worden opgelost door delen te privatisering. Echter, privatisering moet NIET worden gedaan ter financiering van de schulden. Privatisering mag alleen draaien om verbetering van economisch rendement/efficiency. Als privatisering wordt gedaan ter financiering van de schulden, dan is het grote probleem dat dit kan leiden tot een “fire sale”. Ofwel, publieke ondernemingen worden tegen sterk ondergewaardeerde prijzen verkocht, waardoor de solvabiliteit van de overheid verder onder druk komt te staan. Privatisering heeft dus alleen zin als dit economisch rendement oplevert en als de ondernemingen efficiënter worden. Dit kan nooit bereikt worden als er deadlines worden gesteld zoals nu het geval is. Dat leidt altijd tot fire sales. Allen zijn het hier in principe mee eens. Alleen Wellink neemt een slag om de arm en stelt dat er alleen maar zeer zachte deadlines zijn, waarbij de grote bedragen ver in de toekomst liggen.”‘

  Maar dan gaat het verder met
  “‘Dit raakt ook aan het probleem van draagvlak. Privatisering wat leidt tot een uitverkoop van Grieks bezit heeft geen enkele zin en leidt er alleen maar toe dat het Griekse volk zich verder tegen hervormingen keert. Privatisering moet alleen als economisch perspectief geboden kan worden: de bedrijven zullen efficiënter worden, wat bedraagt aan structurele groei van de Griekse economie. Van Wijnbergen draagt aan dat het van cruciaal belang is dat banken mee betalen. Voor zowel de landen die steun geven als de landen die steun ontvangen is dit noodzakelijk om draagvlak te creëren.

  Buiter en van Wijnbergen benadrukken dat van buiten opgelegde hervormingsprogramma’s nooit zullen werken als de bevolking er niet achter staat. “‘

  En dat beste mensen maakt mij nou blij want die dictatuur van het proletariaat staat probleemloos weer op. Hopelijk dan eindelijk als volwassen dictatuur. Komt onze beschaving dan weer van de Grieken? Of zullen ze de banken laten meebetalen om dit te voorkomen? Als het kan doen ze het door ons rijke Nederlandse armoedzaaiers die bank verliezen dwingen te fourneren. Ja dat doen ze. Einde verhaal. 😥

Reacties zijn gesloten.