Ard van der Steur (VVD) wéér in de problemen

Ard van der Steur lijkt het feitenrelaas over de kwestie waar hij professor Maat als anatoom bij de identificatie van MH17-slachtoffers fel bekritiseerde nogal gemanipuleerd te hebben (door middel van het zwartlakken van diverse passages) om er zelf niet al te negatief uit te komen. Dit concludeert kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) en die wil hier opheldering over.

Hij lijkt in ieder geval doelbewust een feitenrelaas te hebben gemanipuleerd om zichzelf vrij te pleiten”, zo stelt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Professor George Maat werd na zijn lezing uit het Rampen Identificatie Team gezet. Maar uit een politieonderzoek over de kwestie komt een veel milder beeld naar voren over zijn rol.(BNR)

Op Mareonline publiceert professor Maat nu zijn eigen bevindingen onder de titel ‘Vijftig tinten zwart worden wit’:

Er volgde een politieonderzoek naar de lezing, maar dat bleef geheim. Pas na lang aandringen van de Tweede Kamer beloofde Van der Steur dit onderzoek en de onderliggende stukken openbaar te maken. Er viel echter nauwelijks iets te lezen: zo’n 85 procent van de inhoud was namelijk zwartgelakt. Vandaar de term: vijftig tinten zwart. (Mareonline)

Professor George Maat heeft zelf het politie-onderzoek na lang aandringen kunnen inzien en heeft het met de hand overgeschreven. Hij was immers niet aan de geheimhouding ervan gebonden (waarom toch altijd weer die geheimhouding als Justitie ermee te maken heeft?):

Maat: ‘Ik heb geen brief gekregen met daarin instructies met wat ik wel en niet mocht doen. Ik heb ook geen geheimhoudingsplicht, dat heeft de minister aan de Kamer geschreven. Ik hoefde geen papier te tekenen met betrekking tot vertrouwelijkheid.’ (Mareonline)

De Kamer is deze week nog met reces, dus Diederik Samsom heeft nog ruimschoots de tijd om te bedenken waarom de PvdA nú weer het volste vertrouwen in de permanent blunderende VVD-bewindslieden op Veiligheid & Justitie blijft hebben, een ministerie waar nu al jarenlang een cultuur van verdoezeling en doofpotten lijkt te heersen. Deze kabinetsperiode is echt de gênantste episode ooit uit de geschiedenis van de PvdA, zij het wellicht op die van het kabinet dat met de ‘politionele acties’ in Indonesië instemde na. Men zakt steeds dieper weg in het moeras van dit kabinet, uit angst voor verkiezingen.