Alleen soortrijke bossen zijn goed voor mens en milieu

Bossen hebben talloze nuttige functies voor de mens. Soortrijke bossen scoren op al deze punten beter dan monocultuurbossen, waar slechts één boomsoort groeit, stelt een studie van Duitse onderzoekers vast. “Dit zijn belangrijke bevindingen voor bosbeheerders”.

Wetenschappers lijken er niet genoeg van te krijgen om uit te leggen welke belangrijke functies bossen voor mens en dier vervullen. Ze voorzien ons van hout voor huizenbouw, meubelen en vloeren, spelen een belangrijke rol in het behoud van de natuur, zijn een opslagplaats voor CO2 en dragen zo bij aan de strijd tegen de klimaatverandering (behalve wanneer hout wordt gebruikt voor verwarming of voor koken).

Verder voorkomen bossen bodemerosie, regelen de watercyclus in de ondergrond en zijn een krachtig middel tegen droogte en verwoestijning. Bossen hebben tenslotte een cruciale functie voor de gezondheid van de mens en voor de biodiversiteit en hebben ook een niet te onderschatten recreatieve functie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be