Adalah: Israelische politie mag volgens nieuwe instructies met scherp schieten op stenengooiers

Adalah – het Centrum voor Arabische Minderheidsrechten in Israel – heeft de politie-instructies openbaar gemaakt die in december 2015 aan de politie zijn uitgedeeld. Daarin staat dat het voor Israelische politiemensen is toegestaan om met scherpe munitie het vuur te openen op mensen die stenen, vuurwerk of molotov cocktails gooien.
Dat Adalah de instructies niet eerder bekend heeft gemaakt, heeft ermee te maken dat het tot 29 juni 2016 heeft moeten wachten voor het antwoord kreeg op een juridisch verzoekschrift dat het op 10 december 2015 indiende bij de rechtbank in Lod, om de – geheim gehouden – instructies openbaar te maken. Aanleiding voor het verzoekschrift was dat zich toen al meteen een aantal gevallen had voorgedaan waarbij Adalah de indruk had gekregen dat de instructies waren gewijzigd en verscherpt.
In de instructies, die het fiat hebben gekregen van de Procureur generaal Avichai Mandelblitt, staat dat de politiemensen onmiddellijk het vuur met scherpe munitie mogen openen op gooiers van vuurwerk of stenen, en niet verplicht zijn eerst andere, niet-dodelijke methodes in te zetten.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist