Abortuswet Texas weer van kracht

Nadat Texas de schandalige anti-abortuswet had ingevoerd, die het mogelijk maakt dat burgers iemand kunnen aanklagen die meegewerkt heeft aan een abortus die meer dan zes weken na de zwangerschap gepleegd wordt, begon het Ministerie van Justitie een rechtszaak tegen de staat Texas.

De rechter bepaalde dat de wet voorlopig geschorst moest worden, totdat definitief vastgesteld is of die rechtsgeldig is. Attorney General Ken Paxton van Texas ging in beroep, en bliksemsnel werd de eerdere beslissing teruggedraaid (in dit soort gevallen kan justitie blijkbaar wèl snel werken, maar als er een complete extreem-rechtse opstand plaatsvindt moet het blijkbaar op zijn minst een half jaar duren voordat er ook maar iets gebeurt). Abortus is in Texas nu dus voorlopig weer verboden na zes weken zwangerschap.

Volgens Paxton mag je burgers er niet van weerhouden een civiele zaak te beginnen, zij zouden namelijk door een onrechtmatige abortus schade hebben geleden. Dat is de reden dat de abortuswet zó is ingericht dat burgers bij zo’n abortus een schadeclaim in kunnen dienen

Wat nu? Eerst kan men nog het gehele gerechtshof vragen tot een oordeel te komen, nu is er slechts door drie rechters een beslissing genomen. Maar aangezien het Court of Appeals for the Fifth Circuit een van de meest conservatieve gerechtshoven in het land is zal dat wel op hetzelfde uitdraaien. Uiteindelijk zal deze zaak wel in het Supreme Court terecht komen, met een 6 tegen 3 meerderheid van oerconservatieve hypocrieten.

De Democraten willen alles maar netjes blijven spelen, terwijl de Republikeinen aan alle kanten vals spelen. Ze hebben minstens twee zetels in het Supreme Court gestolen: ten eerste hebben ze gedurende Obama’s laatste jaar het aanstellen van een nieuwe rechter – Merrick Garland – geblokkeerd, met het totaal verzonnen argument dat dat eigenlijk niet zou moeten gebeuren in het laatste jaar van een presidentschap, om vervolgens slechts een wéék voor de verkiezingen van 2020 na het overlijden van Ruth Bader-Ginsburg de kwezel en laaggekwalificeerde rechter Amy Coney Barrett aan te stellen. En dan zijn er nog geruchten dat het totaal onverwachte aftreden van rechter Anthony Kennedy, voor wie we aanrander (en misschien wel verkrachter) Kavanaugh in de plaats kregen, misschien ook niet toevallig was. Maar goed, dat zijn slechts geruchten.

Over die Kavanaugh zijn er bij zijn aantreden op verzoek van de FBI trouwens maar liefst 4500 tips binnengekomen over diens (vroegere) gedrag. Die heeft diezelfde FBI vervolgens keurig bij Trump ingeleverd om veilig te stellen dat er nooit iets mee zou gebeuren. Je vraagt je af waarom het huidige Witte Huis niets met die tips doet? Misschien wordt het getraineerd door de FBI. Het is immers bekend dat het grootste deel van de FBI Republikeins stemt. Maar goed, ook al zou men alsnog van alles opgraven, zo’n opperrechter kan alleen verwijderd worden door een impeachment, en dat moet met tweederde meerderheden gebeuren in beide huizen van het Congres, dus die krijg je nooit meer weg.

Maar goed, wáárom breidt Biden het Supreme Court dan niet met tenminste twee rechters uit, om die twee ontrechtmatig aangestelde rechters te compenseren? Dat kan gewoon. En datzelfde kan gebeuren op lager niveau, om het in recordtempo grote aantal door Mitch McConnell aangestelde oerconservatieve – en naar verluidt regelmatig ongekwalificeerde – rechters te compenseren. Wetten als die in Texas, en binnenkort nog veel belangrijker een directe aanval op Roe vs. Wade, de uitspraak waarop het huidige abortusrecht is gebaseerd, in Mississippi, maken een goede kans van slagen onder dit Supreme Court.

Het Supreme Court moet worden uitgebreid met tenminste twee extra rechters, om de gestolen zetels te compenseren. Anders zal deze anti-abortuswet in Texas waarschijnlijk gehandhaafd worden en, nog belangrijker, ook Roe vs. Wade, de jurisprudentie met betrekking tot abortus, in een zaak te Mississippi komen te vervallen.

De filibuster in de Senaat moet worden afgeschaft, omdat anders de Voting Rights Act niet doorgevoerd kan worden. En als dat niet gebeurt zullen bij de volgende presidentsverkiezingen in staten waar Republikeinen de meerderheid hebben onwelgevallige verkiezingsuitslagen afgewezen worden (zie ook Bill Maher hierover).

Als Democraten alles netjes en beleefd willen blijven doen, en als men niet al te hard achter de kopstukken achter de couppoging van 6 januari durft aan te gaan omdat Merrick Garland zo graag een neutraal imago wil behouden, laten ze zich de democratie uit handen rukken door de volstrekt autocratisch geworden Republikeinse Partij waar ze bij staan.

(Foto: Supreme Court – eigen foto Laurent)