Aantal vrijwilligers die vluchtelingen een warm hart toedragen stijgt explosief

Tussen eind 2013 en begin 2015 steeg het aantal Coa-vrijwilligers met een kleine vijftig procent.

Het holle geschreeuw van het maar niet van de grond willen komende pvv-platform AZC-alert en aanverwante burgercomités ten spijt, blijft het aantal vrijwilligers dat de vluchteling wel een warm hart toedraagt stijgen.
De burger doorziet de nazistische bedoelingen, die zich tonen in het willen criminaliseren van de vluchteling en de opvang die daarmee gemoeid is, van de mensen achter azc-alert. De website, facebook-pagina’s en het twitteraccount laten zien dat er maar een kleine groep, in de sociale media beruchte xenofoben, actief is.
Het enige positieve van hun acties is dat het meer mensen aanspoort om zich in te zetten voor de vluchteling.

Het Refugee Project Maastricht is geen zeldzaamheid. De vestiging van nieuwe asielzoekerscentra leidt niet alleen tot protesten, maar zet ook grote groepen mensen aan tot vrijwilligerswerk. Sinds de instroom van asielzoekers begon te stijgen, steeg ook het aantal vrijwilligers dat zich voor asielzoekers inzet.

“Zodra in de media berichten komen over protesterende dorpsgemeenschappen die niet willen dat er een nieuw asielzoekerscentrum komt, beginnen bij ons de aanmeldingen van vrijwilligers binnen te komen”, vertelt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland (VWN).

(lees meer bij de bron)