Aantal gedwongen opnamen psychiatrie stijgt gestaag

Naar aanleiding van het rapport van de commissie-Hoekstra over de “zaak” Bart van U. heeft de NOS nieuwsberichten geïnventariseerd.

Een inventarisatie van nieuwsberichten laat zien dat alleen al dit jaar zeker honderd incidenten met agressieve verwarde mensen de kranten hebben gehaald. Het gaat daarbij om personen die hun huis opblazen of daarmee dreigen, op straat mensen verwonden of zelfs doden. In alle gevallen liepen deze mensen vrij rond.

Ook deed de NOS onderzoek naar het aantal gedwongen opnamen van gevaarlijke psychiatrische patiënten. Er blijkt over de eerste helft van 2015 sprake te zijn van een lichte stijging ten opzichte van 2014. Waar het om gedwongen opnames van minder gevaarlijke patiënten gaat is er een constante stijging sinds 2003.

Het blijkt weer eens zo te zijn dat het eigen risico van 375 euro een belangrijke drempel is voor psychiatrische patiënten die in het uiterste geval geconfronteerd worden met bemoeizorg.

Lees hier het NOS-artikel.