Aanslagpleger door religie geïnspireerd? Media papegaaien regeringspropaganda

boehoehoehoe
Hatende moslim

Na de aanslagen van 9/11 stelden veel Amerikanen zichzelf de vraag: “Waarom haten ze ons?” President George Bush gaf zijn, nu beroemde, antwoord: “Ze haten onze vrijheden.” Het is de schuld van de radicale islam, zo wordt ons verteld.

Als iemand het waagt om als tegenargument aan te voeren dat de ‘islamitische woede’ te wijten is aan de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten, zijn de beschuldigingen van gebrek aan loyaliteit al gauw niet meer van de lucht. Ron Paul kreeg het zwaar te verduren toen hij zo stoutmoedig was te beweren dat zij ons niet aangevallen hadden vanwege onze vrijheden, maar dat “zij ons aanvallen omdat wij daar bezig zijn geweest hen te bombarderen”. Met andere woorden, zij terroriseren ons omdat wij hen hebben geterroriseerd.

En toch, de terroristen leggen zelf consequent uit waarom zij ons aanvallen. Osama Bin Laden zelf antwoordde George Bush:

“In tegenstelling tot wat Bush beweert – dat wij vrijheid zouden haten – laat hem ons dan eens uitleggen waarom we bijvoorbeeld Zweden niet hebben aangevallen?… Bush … misleidt u en vertelt niet de ware reden.”

De echte reden, legde Bin Laden uit, was dat:

“…we de torens in Amerika moesten vernietigen, zodat zij zouden voelen wat wij voelden, en dat zij zouden ophouden met onze vrouwen en kinderen te doden… Jullie veiligheid ligt in jullie eigen handen. Geen enkele natie die ons niet aanvalt zal door ons worden aangevallen.”

Latere terroristen hebben consequent vergelijkbare motiveringen gegeven, zowel de Times Square bomber als de schutter in Fort Hood. Steeds weer gaven zij dezelfde verklaring: zij vallen de Verenigde Staten aan omdat de Verenigde Staten moslims aanvallen.

Na de aanslag bij de marathon van Boston herhaalden Amerikanen eens te meer de argumenten van Bush. De leeghoofdige radiopresentator Adam Carolla legde uit:

“Ze haten onze cultuur. Ze haten onze levenswijze.”

Het is begrijpelijk dat Amerikanen gewoonweg niet kunnen bevatten dat het de Amerikaanse buitenlandse politiek is die terroristen motiveert: het zou te zwaar zijn voor de Amerikaanse psyche om deze fout toe te geven – om toe te geven dat we een criminele buitenlandse politiek voeren die de ultieme reden voor legitieme aanklachten vormt. Het is veel makkelijker om een andere religie de schuld te geven.

Dus wederom wordt ons verteld dat de aanslagplegers in Boston werden ‘gedreven door religie’. Dit is wat de media verteld werd door ‘anonieme US-beambten’, die het vervolgens klakkeloos herhaalden:

“Twee US-beambten vertelden ons dat de voorlopige informatie die ondervraging had opgeleverd leken uit te wijzen dat de verdachten van de aanslag bij de Boston Marathon door religieuze inzichten geïnspireerd waren, maar blijkbaar geen banden hadden met enige islamitische terreurgroepering.”

“De twee broers, uit Zuid-Rusland, praktiseerden de islam”

De US beambten zeiden dit maandag onder voorwaarde dat ze anoniem zouden blijven, omdat ze geen toestemming hadden het onderzoek publiekelijk te bespreken.

Merk op dat de US-beambten “geen toestemming hadden het onderzoek publiekelijk te bespreken”, maar dat ze het niettemin wel degelijk met de verslaggevers bespraken. Dit is typerend voor de relatie tussen de Amerikaanse regering en de media: verslaggevers gunnen de regeringsbeambten hun anonimiteit, die vervolgens vrijelijk hun propaganda kunnen verspreiden terwijl ze zich wel achter hun anonimiteit kunnen bijven verschuilen als ze hierop aangesproken zouden worden (Glenn Greenwald heeft uitgebreid over deze praktijken geschreven).

En op die manier blijven Amerikanen geloven dat terroristen hen eenvoudigweg vanwege hun religieuze overtuigingen aanvallen. Dit verhult op succesvolle wijze de ware reden: de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten.

De op de Verenigde Staten gerichte ‘islamitische woede’ heeft te maken met het feit dat de Verenigde Staten voortdurend islamitische landen gebombardeerd hebben, binnengevallen zijn en bezet hebben gehouden. Dit proces is in de vroege jaren negentig begonnen – twee decennia van oorlogsvoering door de Verenigde Staten in die regio (en in feite hebben de Verenigde Staten zich al veel langer met het Midden-Oosten bemoeid).

Het is goed denkbaar dat de broers Tsarnaev steeds religieuzer werden. Maar dat is slechts het halve verhaal, en de minst belangrijkste helft. De belangrijkste helft is wat de regering en de media niet vertellen.

De gebroeders Tsarnaev waren etnische Tsjetsjenen. Zoals in diverse media al duidelijk is gemaakt hebben Tsjetsjenen geen speciaal probleem met de Verenigde Staten. Waarom zouden ze ook? Ze hebben vooral een confllict met de Russen.

Niettemin werden de broers Tsarnaev wel steeds religieuzer. Op zichzelf was het daardoor voor de hand liggend dat ze zich meer met de islam verbonden gingen voelen en zich er meer mee gingen identificeren. Naarmate ze zich er meer mee gingen identificeren, gingen ze zich ook meer verbonden voelen met de wereldwijde moslimgemeenschap (de Ummah). Dit maakte hen gevoeliger voor conflicten zoals die zich in gebieden afspelen waar moslims een meerderheid vormen, ook die waar de VS binnengevallen waren. Op die manier faciliteerde hun religieuze wending inderdaad de stap naar terroristische aanslagen, maar slechts omdat die wending hen met de mensen die door de VS aangevallen werden deed identificeren.

Het is inderdaad waar dat de Koran gelovigen zegt andere moslims te verdedigen:

“And why should you not fight in God’s cause when defenseless men, women, and children are being oppressed and cry out, “Lord, rescue us from this land whose people are oppressors! By Your Grace, give us a protector and give us a helper.” (Koran, 4:75)”

Maar is dit niet een universeel moreel principe? Weinig mensen, behalve extreme pacifisten, zouden beweren dat het immoreel is “weerloze mannen, vrouwen en kinderen die onderdrukt worden” te verdedigen.

Het feit dat de broers Tsarnaev aan deze oproep gehoor gaven betekent dat zij de Verenigde Staten als onderdrukker zien. Het is niet zozeer de religie zelf die de broers tot het beramen van deze aanslagen inspireerde, maar eerder het feit dat de Verenigde Staten islamitische landen bombardeert, binnenvalt en bezet houdt. Als dit niet het geval was zouden de broers de Verenigde Staten maar nauwelijks met De Onderdrukker hebben kunnen associëren.

De islam verdedigt dus inderdaad het vechten tegen onderdrukkers om de onderdrukten te redden, maar dat is nauwelijks immoreel te noemen. Sterker nog, het zou tamelijk immoreel zijn om onderdrukten het recht tegen hun onderdrukkers te vechten te ontzeggen. Waar de broers echter afwijken van de geboden van de Koran en islamitische tradities, is met het aanvallen van burgers in plaats van militaire doelwitten. De Koran stelt:

“Fight in God’s cause only against those who wage war against you, but do not commit aggression, for surely, God does not love aggressors. (Koran, 2:190)”

Er wordt beweerd dat de profeet Mohammed expliciet het aanvallen van niet-strijdenden heeft verboden, in het bijzonder vrouwen en kinderen.

Islamitische extremisten zoals de broers Tsarnaev handelen niet volgens de Koran of islamitische tradities als zij terroristische aanslagen tegen onschuldigen plegen. Sterker nog, ze lappen oude islamitische tradities om niet-strijdenden te ontzien volkomen aan hun laars. De extremisten rechtvaardigen deze afwijking van geboden uit de Koran en islam door te beweren dat de nood in deze tijden zo hoog is dat een ontheffing van deze ge- en verboden ingesteld moet worden, dus dat de enige manier om het doden van onze burgers te stoppen het doden van hun burgers is. Dit soort kromme redenering is dezelfde die in het Westen gebruikt wordt om nucleaire oorlogen te rechtvaardigen.

Andere moslims gaan in tegen islamitische extremisten door de geboden uit de Koran en islam aan te halen, en verklaren een ontheffing ervan religieus ongefundeerd. Dus het is misleidend om te beweren dat de gebroeders Tsarnaev religieus geïnspireerd waren en het daarbij te laten. Islamitische extremisten zoals de broersTsarnaev volgen weliswaar de geboden waar het het te hulp schieten van onderdrukten betreft (althans, in hun visie) maar negeren vervolgens de religieuze regels die gelden voor het voeren van een dergelijke oorlog. Met andere woorden, zij volgen de islamitische regels voor het beginnen van een oorlog, maar niet die voor het voeren ervan.

Daarom is dit belangrijk om te onthouden:

(1) Het recht om oorlog te voeren waar deze islamitische extremisten zich op baseren is niet alleen vastgelegd in de Koran, maar maakt deel uit van universele morele principes (en is vastgelegd in de Just War Theory).

(2) Het handelen van de Verenigde Staten, niet religieuze geschriften (omdat, zoals in punt (1) beargumenteerd is, het een universeel moreel principe betreft) vormen de voornaamste inspiratie voor terroristen. Als, bijvoorbeeld, de Koran nog steeds bestond maar de VS niet voordurend islamitische landen had gebombardeerd, was binnengevallen en had bezet, dan was het erg onwaarschijnlijk geweest dat islamitische terroristen de Verenigde Staten als doelwit hadden uitgekozen (zoals Osama Bin Laden zei: “waarom dan niet Zweden aangevallen?”). Van de andere kant, als de Koran en islam nooit bestaan hadden, dan nog zouden de mensen in diezelfde landen naar mogelijkheden gezocht hebben zich tegen de Verenigde Staten te verdedigen, met als enig verschil dat hun weerstand nationaal of etnisch gekleurd zou zijn in plaats van religieus (men kan wel beargumenteren dat religieuze inspiratie tot groter fanatisme leidt bij verzetsbewegingen, maar niettemin zouden mensen zich, religieus of niet, altijd verdedigen tegen binnevallende mogendheden).

(3) De broers Tsarnaev kunnen dan wel door religie geïnspireerd zijn geweest, maar ze negeerden diezelfde religie waar het de manier van oorlogvoeren betrof, wat punt (2) verder ondersteunt; het verzet is door religie gekleurd, maar het is een universele menselijke reactie om zich tegen binnenvallenden machten te verzetten.

Natuurlijk is het veel geruststellender voor Amerikanen om te denken dat deze terroristen ons blijven aanvallen vanwege hun religie. Het is veel makkelijk om met een beschuldigende vinger te wijzen naar een externe oorzaak dan naar jezelf. Daardoor voelen we ons goed over onszelf; wij zijn de good guys die aangevallen worden door de bad guys. Het is moeilijk te accepteren dat de ultieme, allesoverheersende motivatie achter hun acties die van onszelf in hun landen zijn: bombarderen, binnenvallen en bezetten, nu al gedurende meer dan twintig jaar.

Je zou kunnen stellen dat ik niet kan weten dat de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten de ultieme motivatie is geweest voor de broers Tsarnaev, omdat deze informatie vooralsnog naar buiten moet komen, maar het is dermate voor de hand liggend – en is keer op keer aangetoond bij eerdere gelegenheden waar moslimterroristen werden ontmaskerd – dat ik het met de grootst mogelijke zekerheid beweer. Het is een simpel antwoord op de vraag “waarom haten zij ons?”, in tegenstelling tot het simplistische antwoord dat zij ons haten vanwege onze vrijheden of vanwege hun religie.

De Boston Globe verklaarde:

“Het doet er niet toe waarom ze ons haten, ze haten ons gewoon.”

Als mede-Amerikanen echt denken dat het er niet toe doet waarom ze ons haten – of denken dat ze dat volkomen zonder reden gewoon doen – dan hoeven we niet te verwachten dat er een einde komt aan dit soort verschrikkelijke aanslagen, en kunnen we ook niet blijven zeggen dat we helemaal verbijsterd zijn als de volgende plaatsvindt.

UPDATE:

Toevallig heeft Glen Greenwald net een artikel over hetzelfde onderwerp gepubliceerd dat zeer de moeite waard is.

UPDATE II:

Precies zoals ik voorspelde: de Huffington Post:

Boston Bombing Suspects Motivated By Afghanistan, Iraq Wars: Report

The two suspects in the Boston bombing that killed three and injured more than 260 were motivated by the U.S. wars in Iraq and Afghanistan, officials told the Washington Post…

Dus, de primaire reden om de Verenigde Staten als doelwit te kiezen was politiek, niet religieus.

Dit artkel verscheen eerder op Loonwatch. Vertaald door Laurent

19 gedachten over “Aanslagpleger door religie geïnspireerd? Media papegaaien regeringspropaganda”

 1. Kijk, DIT is een goed opiniestuk. Doordacht, beargumenteerd en helder geschreven (en goed vertaald!). Hier kunnen DeDebieleStandaard, Joop, Schut, Drayer, Holman, De Winter (Dewinter?), en hoe ze dan ook mogen heten, een lichtend voorbeeld aan nemen. Als ze GVD niet zo gefixeerd op hun vermeende eigen gelijk zouden zijn. Best, dat ze het niet met Danios (of Krapuul, of andere wat helderder denkenden) eens zijn, maar beargumenteer dat dan. Opinie betekent MENING, niet WAARHEID.
  Ook wordt hier weer de verderfelijke rol van het Journaille naar voren gebracht. Heel goed, Danios (en Laurent voor het plaatsen).

 2. @1 Ja, ik vind het ook een goed stuk, vandaar dat ik de moeite heb genomen om deze lap te vertalen.

 3. Wat ik zeer interessant in deze situatie vind is dat men steeds vanuit de overheid en geheime diensten beweert dat onze antiterreur wetten steeds scherper moeten om deze soort aanslagen te doen voorkomen.
  Alles moet onder onophoudelijke (STASIachtige) controle!

  Wat zijn de feiten?

  De broers stonden al jaren(!) op de obesrvatielijst van FBI.
  Ze zijn netjes door deze dienst geïnterviewd geweest.
  De broers zijn door de FSB geobserveerd en mededelingen aan FBI en CIA doorgegeven.
  De broers blijken ook op de observatielijst van de CIA te staan, die mensen 24/24 overal jarenlang volgt en afluistert.

  Hoe is het mogelijk dan dat deze aanslag plaatsvindt?

  Blijkbaar is alles poeier in de ogen en werken strenge maatregelen helemaal niet. We worden weer om de tuin geleid om onze vrijheden vrijwillig af te staan.

 4. @3 dat schreef ik laatst al, er staat een half miljoen mensen op die lijst. Dus ze hebben in feite geen idee van wie er nu gevaarlijk is of niet.

 5. Ah, dan begrijpen we ook ineens al die aanslagen in Irak op Irakese burgers. Deze hebben natuurlijk ook allemaal volop Islamitische landen gebombardeerd.

 6. @jim
  Dat zijn altijd van die drogredernaties die xenofoben of pvvers hanteren. Het een heeft niet veel met het ander te maken, behalve het fanatiek verdedigen van geloofsgenoten.
  Lange tijd geleden was er ook al eens een zeer intelligente deskundige dame, die waarschuwde voor de gevolgen van onze bemoeienis en opdringerigheid in het Midden Oosten.
  Ik denk dat wij ook behoorlijk agressief en gewelddadig zullen terugslaan als saudi Arabië zich ook zo zou opdringen in ons land, of landen om ons heen. Oh wacht, dat doen we natuurlijk al. Alleen wij hoeven geen mannetjes ben bommen te sturen. Daar gebruiken wij gewoon een paar lange afstandsraketten of bommenwerpers voor. Veel handiger.

 7. @7 De christelijke Amerikanen zijn echter volkomen vredelievend en schieten nooit zomaar massaal hun eigen mensen dood. Oh wacht…

 8. @7 Jhimbo, het is een beetje beside the point, maar ik zal het uitleggen, zodat ook jij het begrijpt.
  In de chaos die de Amerikanen met hun buitenlandse politiek veroorzaakt hebben, proberen verschillende fracties hun zin door te drijven en zelf aan de macht te komen. Mogelijk, dat deze fracties zich ook zonder Amerikaanse inmenging hadden geroerd, ze deden dat iig. voornamelijk daarna. Ook mogelijk dat deze idioten religie als motief aangeven, maar we weten uit bv. het Christendom, dat religie graag misbruikt werd en wordt als rechtvaardiging van machtspelletjes en erger.

 9. @7
  Irak was al verdeeld in drie groeperingen voordat de amerikanen daar binnenvielen die absoluut niet met elkaar overweg kunnen.
  @10
  De bron is van infowars en die zal ook wel weer zijn bronnen hebben.

 10. Een groot compliment Laurent! Dank! Ik had het artikel gelezen en wat ik verbijsterend vind is dat Amerikanen, behoudens de gunstige uitzondering, het werkelijk zo ontzettend moeilijk schijnen te vinden de hand eens in eigen boezem te stinken.
  Toen de aanslagen van 11 sept. 2001 plaats hadden gevonden en allerlei hysterische types hier, waaronder ook heel veel politici van PvdA, VVD en CDA, begonnen te blêren en te brullen dat de wereld nu ‘fundamenteel veranderd’ was en meer van dat sort crap werd je bijna gelyncht als je opperde dat het misschien handig was geweest als de Amerikanen wellicht iets minder agressief hadden moeten optreden door de jaren heen overal ter wereld. Met andere woorden: dat er op een actie misschien wel eens een reactie was gevolgd…
  Als je dat zei: ‘you are either with us or you are with the terrorists’ zei kleine Bush.
  Maar ik geloof dat de amerikanen die ellende over zichzelf hebben afgeroepen. Dat wil zeggen: sommige Amerikanen. Machtige Amerikanen. Amerikanen die veel geld zouden gaan verdienen aan de latere oorlogen onder de leugen ” War on Terror’. En het zijn Amerikanen die zich gewoon verheugde op een dagje hardlopen, die hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen die daarvoor met hun leven en hun vrijheden betalen.
  All wars are banker’s wars. Ook de ‘War on Terror’ zoals die agressie zo leugenachtig en brallerig heet.

 11. @12 infowars staat net als niburu bekend als een “complotter” site. Hoe gekker het complot hoe groter de kans dat Alex Jones er achter zit. Ik heb niks tegen complotten, maar wel heel veel tegen “complottertjes”. Infowars is net als niburu gewoon een site met een enorme lading crap. Maar dan nog veel erger.

 12. @4: “dat schreef ik laatst al, er staat een half miljoen mensen op die lijst. Dus ze hebben in feite geen idee van wie er nu gevaarlijk is of niet.”
  En dat niet alleen, er zijn bizar veel instanties die hun in de gaten dienen te houden en die werken allemaal langs elkaar heen:

  “De legerdienst die was aangewezen om te bezien of er zich binnen het Amerikaanse leger zélf mogelijk extremisten ontwikkelden, besloot op eigen houtje buitenlandse groepen te gaan onderzoeken (al waren daar al tientallen andere instanties voor). Daardoor had niemand nog oog voor de meldingen over majoor Nalik Hasan, die in november 2009 in de legervesting Fort Hood uiteindelijk dertien mensen doodschoot en dertig anderen ernstig verwondde. Ook de vele berichten over de Nigeriaan Abdulmutallab die een Kerstmisaanslag tijdens een vlucht van Jemen naar Detroit in gedachten had, verzopen volkomen in de bandeloos groeiende stroom informatie. Er waren genoeg mensen die ervan wisten, maar niemand deed iets met die informatie.”
  (http://www.spaink.net/2010/07/20/geheime-chaos/)

 13. @16 dat begrijp ik wel maar zeker bij samenzweringstheorietjes zijn de geijkte samenzweringssites niet de meest voor de hand liggende bronnen. Overigens ben ik het ook met je eens dat je bijna niets moet geloven dat op nu of nos staat.

 14. @4, Laurent, dit ligt ook iets genuanceerd want er bestaan meerdere lijsten van de geheime overheden waarbij sommige meer betekenis hebben dan anderen.

  Hoe dan ook, CIA heeft Tamerlan Tsarnaev o.a. op de TIDE(Terrorist Identities Datamart Environment) lijst geplaatst. Plaatsen van een naam op deze lijst heeft serieuze consequenties voor de personen op de lijst.

  De personen die op deze lijst staan o.a. worden bij de grenscontroles (loket paspoortcontroles op het vlieghaven bijvoorbeeld) centraal gesignaleerd op het moment dat ze een land met vliegtuig verlaten of binnenkomen. Het is een soort kattebelletje van de inlichtingendiensten. De rest van de diensten kunnen dan hun activiteiten eraan aanpassen.

  Wat nog een feit is dat de oom van de jongens staat op de loonlijst van CIA en heeft derhalve activiteiten o.a. met oliewinning gehad.

  Het is maar de kwestie of men dit wil goed onderzoeken.

 15. 218 Ja, dan is het nog suffer. keer op keer gebeurt dit, dat iemand op zo’n lijst gewoon zijn gang kan gaan.

Reacties zijn gesloten.