♪ ♫♪ Ben Je Links en Wil Je Nexit? ♫♪ ♫

AnarchoEuropa

Dan ben je voortaan bij mij volkomen aan het verkeerde adres!

vinceIk heb lang geprobeerd om degenen die sceptisch gestemd zijn over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie vanuit een terecht wantrouwen ten opzichte van gecentraliseerde macht en bureaucratenperikelen het voordeel van de twijfel te geven. Na de dramatische gebeurtenissen die volgen op de ‘beslissing’ van de Britten om in de door de Britse media (van de Amerikaanse Australiër Murdoch) opgezette leugencampagne te trappen ben ik hier van teruggekomen. Als je links bent, en toch van mening bent dat Nederland niet in de Unie hoort, dan zit er iets in je wereldvisie waar ik persoonlijk grote problemen mee heb.

Na twee dramatische twitter-ontmoetingen met mensen die ik normaal gezien graag lees, hierbij een dienstmededeling, die ook voor andere internationalisten, grensgevallen en landverraders wel eens bruikbaar zou kunnen zijn:

 • Een Nexit wordt een ramp. Politiek, sociaal en economisch.
 • De enigen die politiek zullen oogsten van de Nexit zelf en de fallout erna zijn fascisten en populisten.
 • De SP schaar ik hierbij voor het gemak even onder de populisten, maar niet van harte; hoewel deze partij griezelig nationalistische trekjes kan vertonen, zijn de meeste mensen die actief zijn voor deze partij best goedbedoelend. Dit zullen over het algemeen echter niet de SP-ers zijn die zullen staan te juichen bij een Nexit.
 • De politieke consequenties zullen dus ongetwijfeld onder anderen nog meer polarisatie inhouden. Met name de PVV zal de bende als kans zien om nog meer haat te zaaien tegen minderheden. Maar ook de VVD en de rest van centrum-rechts zal – zonder de temperende werking van een Europees raamwerk – haar neoliberale agenda met vernieuwde moed doordouwen: als je denkt dat na een Nexit links ook maar een vinger in de pap zal hebben heb je je gruwelijk misrekend. De SP zal haar treurniswekkende rol van roepende in de woestijn uiteraard dienen vol te houden, en voor GroenLinks, D66 en de linkervleugel van de PvdA zal verdomd weinig speelruimte overblijven.
 • De sociale consequenties zullen, zoals we in Groot-Brittannië al zien gebeuren, vernietigend zijn: een overwinning van de fascistisch geïnspireerde Nexit-voorstanders (en dan kun je wel doen alsof er heel veel verschillende groepen uit de Unie willen, wat best mogelijk is, maar: misschien zijn niet alle Nexit-stemmers nazi’s, maar alle nazi’s  zullen wel voor uittreding stemmen) zal groepen als de PVV-kiezers en ook NVU en Pegida-aanhangers de moed geven om hun ranzige gedachtegoed in het openbaar in de praktijk te brengen.
  Depression-stock-market-crash-1929
  Shades of 1929…
 • Economisch hoef je alleen maar te kijken naar de gang van zaken op de wereldmarkten in de week na de Brexit-stemming. Nederland is iets minder kritiek voor de wereldmarkten dan het Verenigd Koninkrijk, maar we zijn alsnog – handelsnatie die we zijn – buitenproportioneel invloedrijk.
 • Nederland zal, na uittreding uit de Unie, dus een armere, gewelddadigere natie met een minder democratisch vertegenwoordigend parlement en kabinet worden.
 • Daarnaast is Nederland binnen de Unie een van de landen die een vrij belangrijke rol spelen op een aantal wezenlijke vlakken: ons land is een van de intermediaire staten tussen verschillende groepen en landen (Groot-klein, oud-nieuw) binnen de Unie. Ook heeft mede onze inbreng op financieel vlak de EU in de gelegenheid gesteld om voor het eerst in de geschiedenis van het kapitalisme adequate en wezenlijke internationale financiële en sociaaleconomische solidariteit te betuigen met internationale partners in een op gelijkwaardigheid gebaseerde politieke verhouding.
 • Een Nexit maakt dus niet alleen ons eigen land zwakker, het ondergraaft ook het unieke en naar mijn mening uitzonderlijk hoopvolle Europese experiment.

“Oh, maar dan vind je de EU zeker perfect zoals ie nu is!” hoor ik je nu denken: Fout! Uiteraard is er een hoop (nog) niet geregeld zoals ik het graag zou zien binnen de Europese Unie, en juist om die reden is het belangrijk dat we ons inspannen om te voorkomen dat Europa weer verbrokkelt in geïsoleerde machtsblokken, met Putin in het oosten, Donald Clinton over de oceaan, en Obergruppenführer Johnson op Grijs Regeneiland in het westen.

Europa is nog niet af. Wij moeten – en hier bedoel ik met wij internationaal links, niet de Hollanders – ervoor zorgen dat het in haar uiteindelijke vorm een eerlijke, democratische, en sociale federatie van burgers wordt. En niet omdat er een spin op zolder zit de hele fundering onder het pand uitslaan om vervolgens de hooligans het ontstane vuur uit te laten pissen.

Als je dus in mijn mail (standplaatskrk@gmail.com) of op m’n twitter of waar dan ook bij me komt janken over die kwaaie ouwe neoliberale EU, dan kan je op bepaalde punten nog zo’n gelijk hebben, maar ik blok je, onverwijld, als je conclusie is dat alles beter wordt als we het voortaan in ons eentje doen. Dat getuigt namelijk van zo’n intens gebrek aan politiek en historisch inzicht dat ik bang ben dat het besmettelijk is.

Voor de titel van dit stukje, mijn diepe excuses aan The Clash – Should I Stay or Should I Go

Ik hoop dat je na het lezen van voorgaande weet wat ik denk van deze vraag.

1 gedachte over “♪ ♫♪ Ben Je Links en Wil Je Nexit? ♫♪ ♫”

 1. Pingback: ♪ ♫ ♪ Are you Left and want a Nexit? ♫ ♪ ♫ – Standplaats Kraków

Reacties zijn gesloten.